fot. Materiały prasowe

Wczoraj podczas spotkania Rady Społecznej do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego wybrane zostały władze, oraz priorytety przyszłych działań. Rada będzie między innymi doradzać podczas procesu przejmowania nieruchomości i pomoże w wyborze gminnych priorytetów inwestycyjnych wspieranych i współfinansowanych ze środków spółki CPK. Prezentujemy też wizualizacje, które mają być inspiracją podczas przygotowywania planu generalnego i dalszych prac projektowych.

W skład Rady Społecznej ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego wchodzą przedstawiciele Baranowa, Teresina i Wiskitek. Zgodnie z regulaminem, inauguracyjne posiedzenie zwołali wójtowie tych gmin. Wcześniej radni wybrali 15-osobowy skład Rady Społecznej. Podczas spotkania, które odbyło się w Baranowskiej OSP wybrane zostało prezydium rady. Przewodniczącym został Roberta Pindora z gminy Baranów. Wiceprzewodniczącymi zostali Artur Konarski z Wiskitek i Tomasz Tondera z Teresina.

Chciałbym w maksymalny możliwy sposób pogodzić planowaną inwestycję z interesem mieszkańców. Oczywiście, o tym nie jesteśmy w stanie rozstrzygać zza biurka w Warszawie, dlatego Rada Społeczna będzie pełnić tak istotną rolę. Zamierzam dołożyć najwyższych starań, żeby proces inwestycyjny został przeprowadzony z poszanowaniem dla mieszkańców – mówi Mikołaj Wild, pełnomocnik rządu ds. CPK.

Rada Społeczna będzie m.in. doradzać spółce w sprawach związanych z pozyskiwaniem nieruchomości, przedstawiając swoje rekomendacje dotyczące sposobu prowadzenia ich wykupu.

Jestem przekonany, że współpraca z Radą pozwoli nam zaplanować działania z tym związane w sposób uwzględniający oczekiwania mieszkańców. Liczymy na głos Rady także w sprawie spodziewanych kierunków rozwoju gmin Baranów, Teresin i Wiskitki. Efektem tej współpracy będzie opracowanie przez spółkę programu społecznej odpowiedzialności biznesu, którego bezpośrednimi beneficjentami będą tutejsi mieszkańcy – mówi Piotr Malepszak, pełniący obowiązki prezesa w spółce CPK.

Rolę koordynatora Rady Społecznej, wyznaczonego przez pełnomocnika rządu ds. CPK i zarząd spółki celowej, pełni Rafał Garpiel, ekspert z doświadczeniem w dziedzinie dialogu społecznego z udziałem inwestorów, samorządów, społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych. Koordynator uczestniczy w posiedzeniach Rady, odpowiadając za wymianę informacji między Radą, pełnomocnikiem rządu ds. CPK i spółką. Wybrany 25 czerwca przewodniczący Rady Społecznej jest zaś odpowiedzialny m.in. za przygotowanie listy spraw do omówienia podczas jej posiedzeń z uwzględnieniem propozycji jej członków i koordynatora.

Rada będzie doradzać pełnomocnikowi rządu ds. CPK Mikołajowi Wildowi i spółce celowej CPK kierowanej przez Piotra Malepszaka w sprawach istotnych dla społeczności lokalnych. Inwestycja wymaga nabycia na rzecz Skarbu Państwa gruntów znajdujących się obecnie w rękach prywatnych. W ramach przygotowań do budowy spółka CPK zakłada prowadzenie negocjacji z właścicielami, które będzie możliwe po precyzyjnym określeniu granic inwestycji.

Na potrzeby CPK w tej chwili trwają prace nad zabezpieczeniem w zasobach Skarbu Państwa nieruchomości zamiennych różnych typów odpowiadających potrzebom mieszkańców terenu inwestycji. Mówiąc bardziej dokładnie, trwa identyfikacja i analiza nieruchomości pod katem przydatności jako gruntów zamiennych. Pod uwagę brane są działki zarządzane m.in. przez Lasy Państwowe, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Agencję Mienia Wojskowego i Krajowy Zasób Nieruchomości.

Ostatnio zaprezentowane zostały też wizualizacje nowego portu lotniczego. Mają one być inspiracją podczas przygotowywania planu generalnego i dalszych prac projektowych. Autorami koncepcji są biura projektowe Chapman Taylor, Foster+Partners, Grimshaw, Zaha Hadid Architects, Benoy, Pascall+Watson. Projekty powstały w czasie warsztatów architektonicznych, które razem ze spółką CPK zorganizowała ambasada Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, a celem eksperymentu było zapoznanie się z pomysłami projektantów z zawodowej pierwszej ligi architektów.

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Rusza Rada Społeczna CPK


To może Cię zainteresować: