W ubiegłym tygodniu (21.07) w Baranowie odbyło się kolejne nadzwyczajnie zebranie dotyczące planowanej budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Tym razem w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele spółki CPK wraz z ekspertami zajmującymi się poszczególnymi obszarami inwestycji na etapie planowania.

Podczas spotkania szczegółowo omówiono i uporządkowano informacje, które najbardziej interesują mieszkańców trzech gmin, gdzie ma powstać lotnisko. Są to przede wszystkim kwestie zasad wykupu i przejmowania nieruchomości, sposobu wyceny i ekspertyzy rynkowej czy zastosowania zasady reguły korzyści. To określać będzie projekt nowelizacji specustawy, który do połowy sierpnia ma być przedstawiony mieszkańcom na kolejnym spotkaniu, a we wrześniu poddany pod głosowanie w Sejmie. Zakłada się również, że jeszcze w tym roku, przed decyzją lokalizacyjną, rozpocznie się proces dobrowolnych wykupów, tj. przedstawienia warunków i rozpoczęcia negocjacji.

Pełnomocnik Rządu ds. CPK, Marcin Horała, zapowiedział, że wykupy odbywać się będą według aktualnych cen gruntów (jego zdaniem 5zł/mkw), a w przyszłości, gdy lotnisko będzie już funkcjonować, sprzedający będą mogli liczyć również na 50% z ewentualnego wzrostu wartości nieruchomości. Dodatkowo przewiduje się świadczenie finansowe dla najuboższych mieszkańców, jeśli ich nieruchomości według wyceny będą warte mniej niż 50 tys. zł i wykupy po wartości odtworzeniowej, by przeprowadzając się, mieszkańcy mogli zakupić domy o podobnym standardzie w innym miejscu. Zapowiedziano także elastyczność, jeśli chodzi o ewentualny czas opuszczenia nieruchomości, który do tej pory wytyczony został na 120 dni od decyzji administracyjnej. Jednocześnie spółka zakłada, że nie dojdzie do etapu wywłaszczeń, a uda się dogadać w wyniku negocjacji pomiędzy stronami.

Mieszkańcom nasuwa się jednak pytanie, czy propozycje przedstawione podczas spotkania nie są tylko czczymi obietnicami, a mają jakieś uzasadnienie prawne, bo przecież większość ich propozycji do projektu specustawy zostało odrzuconych. Wielokrotnie radni i przedstawiciele rady społecznej ds. CPK dopytywali o szczegóły i konkrety dotyczące wykupów i ewentualnych wysiedleń. Niestety, jak podkreślali sami przedstawiciele spółki, nie da się na tym etapie prac określić, jak dokładnie miałoby to przebiegać i jakie ceny byłyby uwzględniane przy negocjacjach.

Obecnie spółka nie dysponuje konkretnymi dokumentami, które miałyby regulować wszystkie sprawy mieszkańców – nie ma decyzji lokalizacyjnej, ekspertyz środowiskowych, masterplanu czy szacunkowej wyceny gruntów, które mają być wykupione po cenie gruntów rolniczych, a nie terenów inwestycyjnych. Obawy budzą się również wśród mieszkańców gmin ościennych – nie wiadomo jeszcze, jakie oddziaływanie będzie miało lotnisko pod względem hałasu i innych uciążliwości. Zapowiedziano jednak współpracę z samorządami w sprawie programów rekompensujących straty lokalnej społeczności, wynikające z budowy CPK, które przeznaczone mogą być na inwestycje.


Ten, jak i wiele innych ciekawych materiałów dostępny będzie już od środy, 29 lipca br., w numerze 10 naszej gazety!

 

W numerze między innymi:

  • Trwa budowa ścieżek rowerowych
  • Wywiad z nowym Powiatowym Komendantem Policji
  • Co słychać w sprawie CPK?
  • Problem milanowskiego „Zielonego dołka”
  • Ośrodek marzeń otwarty!
  • Znamy dyrektora CKiO
  • Powstaje nowa świetlica w Brwinowie
  • Jak jedzenie może stać się sposobem na zwiedzanie świata
  • Jak postępują prace przy dworku Chełmońskiego w Adamowiźnie
  • Nowe wodociągi w Żabiej Woli
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: