Referendum w Brwinowie

17 stycznia br. w Brwinowie odbędzie się referendum w sprawie odwołania Andrzeja Guzika z funkcji burmistrza gminy Brwinów. Głównym powodem referendum jest nieudzielenie burmistrzowi absolutorium czwarty raz z rzędu, co jest precedensem w tym regionie.

 

Mieszkańcy będą odpowiadali na pytanie: „Czy jesteś za odwołaniem Pana Andrzeja Guzika z funkcji Burmistrza Gminy Brwinów?”. Do wyboru mają odpowiedz „tak” lub „nie”.
Wyborcy będą głosować w tych samych lokalach, co w poprzednich wyborach, w godz. 6:00 – 20:00.
 

Referendum będzie ważne, jeżeli głos odda co najmniej 4452 osób.

 
Od wielu lat w Brwinowie trwa spór pomiędzy Burmistrzem i radnymi. Według Rady Miasta Burmistrz podejmuje złe decyzje, które narażają gminę na niepotrzebne koszty. Było tak m.in. w przypadku budowy zbiorników retencyjnych w oparciu o projekty niezgodne z prawem budowlanym. Skończyło się to awarią i kosztownymi naprawami (500 tys. złotych).
Gmina Brwinów od lat ma najgorsze wyniki w wykonywaniu inwestycji spośród sąsiednich gmin. Burmistrz nie potrafi wdrożyć zaplanowanych inwestycji, za co po raz czwarty z rzędu nie uzyskał absolutorium budżetowego.
W rankingu „Europejska Gmina – Europejskie Miasto” gmina z 2478 miast jest na 2285 miejscu. W Polsce jest na miejscu 1617. W czasie 7 lat kadencji burmistrz pozyskał niecały milion złotych.
 
Burmistrz miasta pytany przez dziennikarzy, dlaczego referendum zostało uchwalone, odpowiada, że jest to zwykła gra polityczna Rady Miasta, która chce dojść do władzy.
17 stycznia to mieszkańcy zdecydują, kto ma rację w tym sporze. Zachęcamy do głosowania! Aktywnym udziałem w życiu społecznym gminy mieszkańcy chcą pokazać, że ich gmina naprawdę liczy się dla nich.

Marta Zaborowska
 
Merytoryczne i obiektywne argumenty za oddaniem głosu „za” lub „przeciw” odwołaniu burmistrza Andrzeja Guzika:
 

Z powodu za niskiej frekwencji referendum jest nie ważne - zabrakło około 300 głosów.

Wyniki referendum:
Liczba uprawnionych do głosowania wyniosła - 17 884
Liczba osób, którym wydano karty do glosowania - 4 170
Liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu:
  • (liczba kart ważnych) , wyniosła  -  4 169
  • frekwencja wyniosła - 23,31%
Liczba głosów ważnych wyniosła - 4 144

Komisja w związku z powyższym, na podstawie  art. 55 ust. 2 art. 56 ustawy z dnia 15 września 2000r. o referendum lokalnym stwierdziła, że:
  1. referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby osób biorących  udział w wyborze odwoływanego organu,
  2. Burmistrz Gminy Brwinów nie został odwołany.
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: