14 marca ogłoszona została decyzja Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie budowy obwodnicy zachodniej Grodziska Mazowieckiego. O znaczeniu tej decyzji i dalszych działaniach rozmawialiśmy z Burmistrzem Grzegorzem Benedykcińskim.

Obiektywna.pl: Co ta decyzja oznacza dla Grodziska? Czy to już start prac przy obwodnicy?

Grzegorz Benedykciński: To jest 2/3 przygotowań. Decyzja środowiskowa jest najważniejszym dokumentem, zgodnie z którym rozgrywa się kwestia przebiegu i ochrony środowiska czy ochrony przed hałasem. Tu może być najwięcej wątpliwości wśród tych, obok domów których ona przebiega i trzeba spodziewać się protestów. Pozostałe decyzje, takie jak ZRID (red. Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej), czyli pozwolenie na budowę, to właściwie już jest kwestia administracyjna. Jeżeli nie popełni się tu żadnego błędu administracyjnego, to nie ma możliwości żeby je oprotestować. Decyzja ta powoduje, że nie trzeba zupełnie zmieniać tego projektu, a jedynie doprojektować kilka rzeczy.

O: Kiedy mieszkańcy będą mogli pojechać obwodnicą?

GB: Myślę, że na zmiany w projekcie wystarczy kilka miesięcy i pod koniec roku powinno być już zgłoszenie o zezwolenie na budowę, które powinno zostać wydane w ciągu 2-3 miesięcy. Wszystko wskazuje na to, że na wiosnę 2017 r. województwo powinno ogłosić przetarg na budowę obwodnicy i w ciągu 2 lat 2017 - 2018 ta obwodnica powinna być zrealizowana.

Mam nadzieję, że nic się już nie wydarzy. Bardzo liczę na to, że wszyscy, którzy mają jakieś wątpliwości będą z nami rozmawiali, będziemy szukać porozumienia. Z częścią ludzi znaleźliśmy je. Mam nadzieję, że ta inwestycja szczęśliwie powstanie, bo bez niej może być duży problem.

O: Od tej decyzji można odwołać się do sądu administracyjnego. Czy dalsze odwołania mogą blokować prace?

GB: Decyzja jest już ostateczna. Zawsze można się odwoływać, ale biorąc pod uwagę że, ta decyzja przeszła taką drogę, była 8 miesięcy pisana w RDOŚ, potem 6 miesięcy sprawdzana w GDOŚ, jak się domyślam sprawdzali ją już chyba wszyscy eksperci, więc szanse, że ta decyzja zostanie oddalona, są moim zdaniem żadne i proszę, by się już dalej nie odwoływać. Ewentualne odwołanie nie przeszkodzi, bo decyzja jest już ostateczna i nie zatrzyma dalszych prac.

O: Decyzja WIOŚ została nieco zmieniona. Nie wpłynie to na projekt?

GB: Zmiany dotyczą ekranów oraz ochrony płazów. Nie są to wielkie zmiany.

O: RDOŚ wprowadził pewne ograniczenia dotyczące terminów poszczególnych prac. Czy wpłynie to na harmonogram prac?

GB: Zawsze jest to pewne ograniczenie. RDOŚ nie żąda czegoś więcej, ale dał nam w pewnym sensie instrukcję działania, co można robić, w jakim okresie i jak. Nie wpłynie to na projekt budowy, ale może wpłynąć na harmonogram prac.

O: Pieniądze na obwodnice są zarezerwowane?

GB: Oczywiście! 160 mln w budżecie województwa. Czekają. Mając tę decyzję,  zyskaliśmy szanse, że nikt ich nie ruszy. Problem jest jeden. Musimy tę obwodnicę do końca 2018 zrobić i tu jest ryzyko. Nie można tego opóźnić.

O: Co ta decyzja oznacza dla Pana?

GB: Jest to wielka radość. Decyzja to oczekiwana była bardzo długa. Trwało to prawie półtora roku. Duży stres, bo przedtem nikt się nie odwoływał, a teraz ludzie zaczęli się odwoływać. Straciliśmy 6 miesięcy, ale jako człowiek uznający prawa wszystkich ludzi, muszę powiedzieć jasno, że mieli prawo się odwołać, a w stosunku do tych, co się z nami porozumieli, wywiążemy się ze wszystkich zobowiązań. Niebawem będzie spotkanie z mieszkańcami tych terenów.


W ogłoszonej 14 marca decyzji Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wprowadziła drobne zmiany dotyczące poszczególnych punktów związanych z ochroną środowiska, w tym ochrony zbiorników wodnych i prowadzonych prac. Data ta jest o tyle ważna, że od niej liczone są wszelkie terminy dotyczące tej decyzji, w tym terminy możliwego odwołania.

Z pełną decyzją mogą Państwo zapoznać się poniżej:

OBWODNICA. Jest decyzja GDOŚ. Okazuje się, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję już w ubiegły piątek...

Opublikowany przez Grodzisk bez lukru na 11 marca 2016

GDOŚ, odnosząc się do treści odwołań, stwierdził, że w dużej części dotyczą one kwestii pozostających poza zakresem postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zaznaczył, że jeśli w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w odniesieniu do wariantu proponowanego przez inwestora nie zachodzą okoliczności, które wykluczają możliwość wydania decyzji w takim wariancie, to organ jest zobowiązany do określenia środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia w wariancie wskazanym we wniosku. Taka sytuacja miała właśnie miejsce w ocenianym postępowaniu. RDOŚ w Warszawie określił środowiskowe uwarunkowania dla wariantu wskazanego przez inwestora, po wykluczeniu, w toku oceny oddziaływania na środowisko, okoliczności uniemożliwiających uzgodnienia środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia.

GDOŚ zaznacza również, że wnioski mieszkańców zgłoszone w konsultacjach, zostały już wnikliwie i w poprawny sposób przeanalizowane podczas wydawania decyzji. Nie jest to równoznaczne z ich uwzględnieniem.

GDOŚ w swojej decyzji wyjaśnia również, iż w postępowaniu w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uwzględnienie interesu społecznego i słusznego interesu obywateli polega na optymalnym określeniu środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia tak, aby jak najlepiej, w granicach prawa, zminimalizować oddziaływania przedsięwzięcia, co zdaniem GDOŚ miało miejsce. Zaznacza, że przez interes społeczny i słuszny interes obywateli nie można w kontekście decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach rozumieć realizacji przedsięwzięcia w innym wariancie, niż wskazany przez inwestora, chyba że przemawiają za tym przesłanki wynikające z przepisów prawa.

Tu dochodzimy do ważnej kwestii konsultacji społecznych i przygotowania projektu wariantów obwodnicy, czego przebieg mogą Państwo prześledzić na różnych społeczny profilach na FB, jak Ratujmy Godzisk Mazowiecki, Grodzisk bez lukru czy Obwodnica Grodziska Mazowieckiego. W sposób szerszy tematyką przeprowadzania konsultacji społecznych zajmiemy się w najbliższych dniach.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: