Podczas XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim 27 września nadano Honorowe Obywatelstwo Grodziska Mazowieckiego Pani Janinie Soporek, prezes grodziskiego oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Panu Dr. Klausowi Feichtingerowi, radnemu miasta Weiz odpowiedzialnemu za partnerstwo m.in. z Grodziskiem Mazowieckim.

Pani Janina Soporek z domu Kamińska urodziła się 4 czerwca 1922 roku w Grodzisku Mazowieckim Jej ojciec Jan aktywnie walczył z caratem za co został w 1906 roku skazany na zsyłkę na Syberię. Po powrocie osiadł w Grodzisku, założył rodzinę i tu przyszła na świat jego córka Janina. We wrześniu 1939 roku Jan Kamiński znalazł się wśród pierwszych ofiar II wojny światowej w naszym mieście gdyż w nie wielkiej odległości od rodzinnego domu pod murem znajdującej się przy obecnej ulicy Żyrardowskiej Garbarni Niemcy w dniu 20 września rozstrzelali ł 1 osób. Dla 17 letniej wówczas córki Janiny musiało być to ogromne przeżycie, które zdecydowało o podjęciu działalności konspiracyjnej. Na początku 1940 roku
Janina Soporek wstępuję do Związku Walki Zbrojnej. Przysięgę od niej przyjmuje jej wieloletnia nauczycielka ze szkoły podstawowej m 2 Pani Jadwiga Nowakowska. Po przekształceniu ZWZ w Armię Krajową Pani Janina Soporek kontynuuje swoją działalność konspiracyjną. Przyjmuje pseudonim „Nina„ i zostaje łączniczką Komendy Ośrodka Gąbka -Osa z porucznikiem „Ikarem". Działalność w AK ma wpływ również na życie osobiste Pani Janiny. Poznaje Pana Tadeusz Soporka ps. „Mały „ sierżanta w 34 plut. AK.

W 1943 roku młodzi pobierają się przeżywając wspólnie prawie 70 lat. W 1996 roku Państwo Soporkowie zostali odznaczeni Medalem Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Po zako11czeniu li wojny światowej jak większość działaczy Pm1stwa Podziemnego na mocy ogłoszonej amnestii w 1947 roku ujawnia się. Przeszłość akowska nic jest czy1mikiem ułatwiającym życie w realiach PRL. Kłopoty ze znalezieniem pracy, a w przypadku Tadeusza konieczność kilku letniego ukrywania się prze władzami, to typowy los tysięcy żołnierzy podziemia, w tym również rodziny Soporków. Pani Janina znajduje pracę w Rejonowej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Grodzisku Mazowieckim. Przepracuje w niej 30 lat odchodząc w 1982 roku na zasłużoną emeryturę. Za swą pracę odznaczono Panią Soporek Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1981), a w 1976 Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Zmiany ustrojowe zapoczątkowane 1989 pozwoliły na niczym nieskrępowaną działalność kombatancką. Pani Janina aktywnie włącza się w działalność środowiska byłych żołnierzy Armii Krajowej w Grodzisku Mazowieckim. Uczestniczy w organizowanych spotkaniach koleżeńskich, a także we wszystkich imprezach miejskich z udziałem kombatantów. Po śmierci długoletniego szefa oddziału grodziskiego Światowego Związku Żołnierz Armii Krajowej Pana Tadeusz Wenca w 2004 roku przejmuje jego obowiązki pełniąc je do dnia dzisiejszego. Decyzją władz związku w 2007 roku zostaje awansowana na pierwszy stopień oficerski - podporucznika.

Całe życie Pani Janina Soporek związane jest z naszym miastem. Jej przedwojenny dom jest pełen pamiątek o minionych latach. Nieubłagany upływ czasu powoduje, że stopniowo wykrusza się środowisko byłych żołnierzy Armii Krajowej. Myślę że i w uznaniu ich życiowej drogi, podejmowanych niełatwych wyborów, postawy będącej wzorem dla kolejnych pokoleń powinniśmy uhonorować tym najważniejszym

Dr Klaus Feichtinger ur . 18.11.1970 r. w Graz. Poseł do Parlamentu Austrii z ramienia partii SPO (socjaldemokracja). Aktywny członek kola polskiego w parlamencie austriackim w Wiedniu. Radny miasta Weiz odpowiedzialny za partnerstwa miast.

Zasługi KLAUSA FEICHTINGERA dla partnerstwa Weiz i Grodziska Mazowieckiego są niezwykle ważne i cenne dla partnerstwa obu miast, a także bardzo serdeczne.

Klaus Feichtinger od pierwszych spotkań obu miast aż do dzisiaj był zawsze głównym motorem rozwoju tego patinerstwa i współpracy zarówno władz i instytucji, ale również szerokich spotkań ludności i indywidualnych kontaktów.

Był też zawsze gotowy do finansowego wspierania wymiany partnerskiej, co owocowało realizacją wielu interesujących projektów w obu krajach. Był długoletnim skarbnikiem miasta Weiz, co miało dodatkowe znaczenie dla finansów wielu spotkań, konferencji, szkolei1 i praktyk co było bardzo istotne dla dobrego, wzajemnego poznania się.
 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: