30 sierpnia została podpisana umowa z firmą SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie na Wykończenie Hali Sportowej (Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej) w zakresie pomieszczeń piętra 1 i 2 wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie i wykończenie pomieszczeń znajdujących się na pierwszym oraz drugim piętrze budynku Hali sportowej. Przedmiotowe pomieszczenia stanowią odpowiednio część administracyjną obiektu, zespół sal wielofunkcyjnych. Pomieszczenia administracyjne obiektu służą w obiekcie osobom zarządzającym i nadzorującym obiekt. Zespół sal wielofunkcyjnych stanowią pomieszczenia służące do propagowania aktywności sportowej społeczeństwa. W skład tych pomieszczeń wchodzą: sala treningowa oraz turniejowa do tenisa stołowego, sala fitness wraz z siłownią oraz pełne zaplecze trenersko-sanitarne.

W ramach prac budowlanych przewidziano do realizacji ścianki wydzielające układ pomieszczeń, warstwy podkładowe posadzkowe wraz z wykończeniem (wykończone wykładzinami, posadzkami sportowymi oraz płytkami ceramicznymi), sufity podwieszane (stanowiące zabudowę instalacji i spełniające rolę wygłuszenia pomieszczeń), wykonanie stolarki, ślusarki, balustrad zabezpieczających, wyposażenie sanitariatów oraz części socjalnych, a także pomieszczeń biurowych i sal wielofunkcyjnych. Planowane jest wykonanie kompletu instalacji obsługujących przedmiotowe pomieszczenia, w tym: instalację ciepłej i zimnej wody wraz z armaturą sterującą, instalację kanalizacji wewnętrznej, instalację centralnego ogrzewania i instalację klimatyzacyjną, instalację wentylacji mechanicznej, kompletne instalacje elektryczne oraz teletechniczne. Przewidziano także wykonanie źródła energii odnawialnej w postaci paneli fotowoltaicznych znajdujących się na dachu hali. Łączna powierzchnia użytkowa Hali Sportowej wyniesie docelowo ponad 8 500 m2 natomiast powierzchnia do wykończenia pomieszczeń wynosi około 2000 m2.

Wielkość podstawowej funkcji sportowej pozwoli po wykończeniu obsłużyć około 200 osób trenujących około 3000 widzów oraz około 100 osób w salach edukacyjno-naukowych. Podstawową funkcją obiektu, w którym realizowana będzie inwestycja jest sport. Uzupełniającymi funkcjami są nauka i edukacja stąd różnoraki program sportowy główna hala wielofunkcyjna 20x40m, mniejsze sale wielofunkcyjne dla tenisa stołowego, siłownia, fitness, sale edukacyjne. Hala będzie przystosowana do organizowania najróżniejszych wydarzeń sportowych i kulturalnych. Budynek hali połączony zostanie z sąsiadującą Szkołą Podstawową za pośrednictwem żelbetowego łącznika, w hali będą prowadzone zajęcia wychowania fizycznego uczniów tej szkoły oraz zajęcia sportowe dla uczniów pozostałych szkół na terenie gminy.

Hala stanowić będzie zaplecze treningowe dla działających na terenie gminy klubów sportowych w tym klub Dartom Bogoria wielokrotny drużynowy mistrz Polski w tenisie stołowym, wprowadzających do gry przyszłych reprezentantów Polski i promujący tenis stołowy na poziomie światowym.

Kwota inwestycji: 12 900 000,00 zł brutto

Termin realizacji: 30.06.2023 r.

Inwestycja będąca przedmiotem umowy jest objęta dofinansowaniem ze środków RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD – PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH w wysokości 9 700 000,00 zł.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: