W poniedziałek 20 marca, w związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Świadomości Autyzmu, wystartowała kampania społeczna #NEURORÓŻNORODNI. Jej celem jest zwiększenie świadomości nt. spektrum autyzmu, w tym Zespołu Aspergera. A także wprowadzenie realnych zmian ułatwiających życie osobom w spektrum autyzmu i ich rodzinom.

Inicjatorką i liderką Neuroróżnorodnych jest Karolina Roztocka – PR-owiec i działaczka społeczna. Organizatorem grodziskie Przedszkole SOSENKI – placówka realizującą założenia edukacji włączającej, zapewniającą edukację i wychowanie wszystkim dzieciom, niezależnie od ich poziomu rozwoju psychofizycznego oraz zdolności. Kampania została objęta Honorowym Patronatem Burmistrza Grodziska Mazowieckiego.

Kampania będzie się toczyć w mediach tradycyjnych, internetowych i społecznościowych, a także na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki. – Świadomość nt. autyzmu jest coraz większa, ale nadal jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, dlatego powstała kampania Neuroróżnorodni. Wiele osób w spektrum autyzmu jest ocenianych, stygmatyzowanych, nierozumianych. Autyzm to nie choroba, nie da się z tego wyleczyć, ale jeśli będziemy wiedzieć, z czym mierzą się takie osoby, będziemy mogli stworzyć przestrzeń przyjazną neuroróżnorodności – mówi Małgorzata Dłubak, Dyrektor Przedszkola SOSENKI.

Głównym celem kampanii jest podniesienie społecznej świadomości nt. spektrum autyzmu, w tym Zespołu Aspergera, ale także obalenie mitów związanych z neuroróżnorodnością i wprowadzenie realnych zmian. – Stworzyliśmy „Przewodnik po neuroróżnorodności”, Mapę Miejsc Przyjaznych Neuroróżnorodności, organizujemy spotkanie z Jankiem Gawrońskim z Fundacji Autism Team, zachęcamy szkoły do włączenia się w Tydzień Neuroróżnorodności, podczas którego placówki wyłączą lub wyciszą dzwonki, przeprowadzą warsztaty o spektrum autyzmu nie tylko dla uczniów, lecz także dla rodziców – mówi Karolina Roztocka, inicjatorka kampanii społecznej Neuroróżnorodni, PR-owiec i aktywistka społeczna. – Zaplanowanych jest wiele wydarzeń, które będą miały realny wpływ na życie osób w spektrum autyzmu, np. zebranie funduszy na grupę wsparcia dla rodziców, którzy są świeżo po diagnozie i  potrzebują pomocy w odnalezieniu się w nowej sytuacji – dodaje.

FAKTY:

 • Szacuje się, że 1 na 44 dzieci w USA ma autyzm , w Europie 1 na 100
 • Szacuje się, że zaburzenia ze spektrum autyzmu dotyczą od 1 do 3 proc. populacji
 • Liczba uczniów w Polsce, u których rozpoznano autyzm i zespół Aspergera, w ostatnich latach zwiększała się corocznie o 20%
 • Tylko 13% badanych wie, czym charakteryzuje się autyzm, a aż 68% ma/miało styczność z osobą w spektrum
 • 69% osób w spektrum jest dyskryminowanych, 77% boi się wyjść z domu, 86% przyznało, że nie zna miejsc dostosowanych do potrzeb osób w spektrum
 • Autyzm jest, obok m.in. chorób nowotworowych i cukrzycy, jednym z najpoważniejszych zdrowotnych zagrożeń cywilizacyjnych XXI wieku

Liczba diagnoz wzrasta z roku na rok. Dlatego tym bardziej zachęcamy, żeby dowiedzieć się więcej o ludziach, którzy otaczają nas na co dzień – opowiada Małgorzata Dłubak – Pomocny będzie w tym nasz „Przewodnik po neuroróżnorodności”.

Spektrum autyzmu to odmienny od typowego sposób rozwoju człowieka, objawiający się różnicami w sposobie komunikacji, nawiązywania relacji, wyrażania emocji, uczenia się oraz różnorodnym schematem zachowań. Każda osoba z autyzmem jest indywidualnością, a wymienione wcześniej cechy mogą występować w różnym natężeniu. Autyzm dotyczy wielu obszarów funkcjonowania  i sprawia, że osoby ze spektrum rozwijają się inaczej .

Zespół Aspergera to łagodne zaburzenie ze spektrum autyzmu, którego podstawowym objawem są trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji międzyludzkich .

Neuroróżnorodność to koncepcja, która podkreśla mocne strony osób nieneurotypowych. Zamiast skupiać się na zachowaniach, które odbiegają od powszechnej definicji „normalności” zwraca uwagę na rzadko spotykane cechy osób neuroatypowych, takie jak koncentracja na szczegółach, kreatywność czy wyobraźnia przestrzenna .

Harmonogram

 • 20.03.2023, godz. 19:00, Mediateka – wernisaż „Moja Interpretacja Neuroróżnorodności”
 • 22.03.2023, Centrum Kultury, kino – „Batwheels” – pokaz przyjazny sensorycznie dla przedszkolaków
 • 25.03.2023, godz. 12:00, Mediateka – spotkanie z Jankiem Gawrońskim, samorzecznikiem z Klubu Świadomej Młodzieży i Sylwią Kowalską z Fundacji Autism Team
 • 26.03.2023, godz. 17:00, Centrum Kultury, kino – film „Śubuk”
 • 27-31.03.2023 – Tydzień Neuroróżnorodności w placówkach oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki
 • 29.03.2023, godz. 19:30, Centrum Kultury, kino – Charytatywny StandUp powiązany ze zbiórką funduszy na grupę wsparcia dla rodziców dzieci w spektrum autyzmu
 • 2.04.2023, godz. 11:00, Park Skarbków – Niebieski Park Skarbków – spacer w geście solidarności z osobami w spektrum autyzmu i ich rodzinami
 • 2.04.2023 – Grodzisk na niebiesko – podświetlenie na niebiesko budynków Mediateki i Hali Widowiskowo-Sportowej CAiIS

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: