Sołtys i Rada utracili zaufanie?

We wrześniu na naszych stronach poruszaliśmy temat zamieszania wokół nieprawidłowości w protokołach z zebrania sołeckiego we wsi Kady. 15 listopada Przewodniczący Zespołu Kontrolnego podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej odczytał protokół z kontroli. Z przykrością musimy powiedzieć, że potwierdziły się w nim nieprawidłowości, o których pisaliśmy.

Przypomnijmy, że sprawa dotyczy zebrania zwołanego na 20 września 2021 r. Podczas zebrania mieszkańcy mieli podjąć decyzję na temat rozdysponowania funduszu sołeckiego. Niestety, jak się okazało i co potwierdziła komisja, znajdujący się w Urzędzie gminy protokół nie odzwierciedla faktycznego przebiegu zebrania wiejskiego. Pomijając nieobecne na zebraniu osoby pod nim popisane, możemy przeczytać, że zebranie otworzyła …nieobecna tam sołtys. Jednocześnie w toku prac komisji odnalazł się dokument nazwany „protokołem roboczym” sporządzony podczas zebrania.

We swych wnioskach Zespół kontrolny wnosi przede wszystkim o przeprowadzenie przez analizy oficjalnego protokołu z zebrania z protokołem roboczym w celu stwierdzenia, czy rozbieżności mogą powodować konsekwencje finansowe i prawne. Przedstawia też wiele uwag, jak powinny być sporządzane protokoły z zebrań sołeckich oraz jak należy dokumentować wydatkowanie środków z funduszu sołeckiego. Przede wszystkim komisja zwraca uwagę na to, że poprzez wprowadzenie w błąd mieszkańców co do treści protokołu mogła nastąpić utrata zaufania do Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Co dalej? Komisja przedstawiła swoje wnioski. Sołtys ma teraz czas, by się do nich ustosunkować. Dopiero po tym protokół zostanie opublikowany i wszyscy będą mogli się z nim zapoznać. Niestety otwartym pozostaje pytanie o prawidłowość wydania środków z funduszu sołeckiego i czy zaistniałe rozbieżności w dokumentach mogą skutkować konsekwencjami prawnymi lub finansowymi. Na to ma odpowiedzieć analiza prawna, którą ma przeprowadzić Burmistrz. Szkoda, że tej odpowiedzi nie poznaliśmy już teraz. Analizując jednak działania Zespołu może warto by niezależnie od utraty zaufania u mieszkańców, Sołtys i Rada Sołecka sama, honorowo poddała się ocenie mieszkańców.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: