Po akcji Wielkie Sprzątanie

Jesteśmy już po kolejnej akcji Wielkie Sprzątnie. Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Grodziskiej, będące organizatorem tej akcji, przy współpracy z Urzędem Gminy i Zakładem Gospodarki Komunalnej może odnotować na swoim koncie kolejny sukces - Czysta Gmina.

Choć swój udział deklarowali wszyscy Sołtysi, to tak naprawdę tylko około 20 sołectw podjęło wyzwanie. A szkoda!

W sobotę 16 kwietnia pogoda była zamówiona i oczywiście dopisała. W niektórych sołectwach worki i rękawice Sołtysi wydawali mieszkańcom już od piątku, w innych od rana w sobotę. Koordynatorem akcji była Grażyna Jałgos-Dębska, Sołtys Opyp i Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Grodziskiej oraz Ewa Błońska Sołtys Czarnego Lasu, Sekretarz i Rzecznik Prasowy Stowarzyszenia.
Sprzątaliśmy w swoich Sołectwach tereny spacerowe, lasy, łąki rowy i pobocza dróg. Było brudno i ciągle jeszcze są dzikie wysypiska – najbardziej martwią te w lasach. Najgorsze są te śmieci, dla których potrzeba bardzo długiego czasu, aby nastąpiła ich biodegradacja, takie jak folie, tetra paki czy szkło. Czas rozkładu biologicznego tworzyw sztucznych w środowisku naturalnym sięga setek lat, a w czasie ich powolnego rozpadu do gleb przenikają toksyczne substancje, które wcześniej zostały wykorzystane w produkcji jako stabilizatory czy usztywniacze. Z kolei każda szklana butelka ponownie wprowadzona do obiegu pozwala zaoszczędzić ilość energii potrzebnej do zaświecenia 100 watowej żarówki na 4 godziny. Należy zwrócić uwagę, że wyprodukowane szkło nawet z upływem czasu już nigdy nie ulegnie rozkładowi.
Najwięcej worków zebrano we wsiach: Kady, Adamowizna, Opypy, Czarny Las. Ale przecież to nie „Bitwa na Worki”. Tu większe znaczenie ma ilość uczestników biorących udział w sprzątaniu. W Czarnym Lesie, gdzie akcja trwa najdłużej, bo już od 9 lat znamienne jest to, co najbardziej cieszy - coraz więcej uczestników  i.. coraz mniej śmieci. Bo przecież  akcja Wielkie Sprzątnie ma trzy cele: uprzątnięcie zalegających śmieci, edukację i  integrację mieszkańców. To dzięki mieszkańcom można mówić o sukcesie tak potrzebnej akcji oczyszczania po zimie swoich terenów spacerowych. I właśnie te dwie ostatnie rozwijają się najlepiej. Po worki zgłaszali się rodzicie  z małymi dziećmi, przychodziła młodzież, co szczególnie cieszy, bo młodych uczestników jest coraz więcej. Oni już nie będą śmiecić jako dorośli i to jest największy sukces. Nasza Planeta w przyszłości będzie trochę czystsza.
Niebanalną sprawą  jest też integracja. Po sprzątaniu mieszkańcy w wielu Sołectwach spotykali się przy ogniskach. Starsi, młodzież i dzieci, różne środowiska, różne poglądy, ale jeden wspólny cel – dbałość o czyste środowisko. W Czarnym Lesie to już tradycja. Po raz kolejny mieszkańcy spotkali się na własnym placu sołeckim.

Ewa Błońska
Sołtys Czarnego Lasu, Sekretarz i Rzecznik Prasowy Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Grodziskiej.
fot. dr Bogna Obidzińska

fot. dr Artur Obidziński

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: