Mają pomysł na nowe parki

W ostatnich dniach władze Grodziska Maz. przedstawiły pomysł na zagospodarowanie nowych terenów rekreacyjnych w Adamowiźnie i Kraśniczej Woli.

W Adamowiźnie powstanie nowy teren rekreacyjny. Jego koncepcja polega na stworzeniu miejsc rekreacyjnych w możliwie najmniejszej ingerencji w naturalne środowisko i udostępnieniu obszaru parku użytkownikom. Na terenie proponuje się wprowadzenie ścieżek o różnej nawierzchni, kładek i podestów widokowych, mostków doprowadzających na teren parku, a także obiektów małej architektury, jak: ławki, kosze na odpady, hamaki, stoły oraz stojaki rowerowe. Zaproponowano też wprowadzenie nieinwazyjnego oświetlenia w tereny przyrodnicze, które jednocześnie przyczyniłoby się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa użytkowników. Interesującym rozwiązaniem jest stworzenia dwóch mostków nad parkowymi ciekami wodnymi prowadzących m. in. do Dworku Adama Chełmońskiego. Jeden mostek przeznaczony jest tylko dla ruchu pieszego (bliżej istniejącego mostku), drugi dostosowany do przejazdu pojazdów do 3,5 t. Głównym punktem projektu jest drewniana ścieżka w koronach drzew zakończona podestem wypoczynkowym wyniesionym na wysokość ok. 3,5 m ponad teren. Dodatkowo powstanie punkt widokowy na Dworek Chełmońskiego. Niestety, łączy się to z wycinką drzew kolidujących w widokiem, jednakże drzewa po wycince zostaną pozostawione w parku, aby las zachował swój naturalny charakter.

Rekreację zapewnią miejsca aktywności fizycznej, odpoczynku, edukacji przyrodniczej i kontaktu z naturą. To między innymi:  stoły piknikowe i siedziska; hamaki rozmieszczone nieopodal niskich pomostów; elementy zabawy dla dzieci; domki od obserwacji fauny i flory; rzeźby z drewna imitujące grzyby, szyszki; tunele; labirynty, gniazda z wikliny nawiązujące do zieleni wokół dworku. Interesującym pomysłem są planowane wystawy sztuki w przestrzeni parku, natomiast stworzenie tablic o tematyce przyrodniczej, o występujących gatunkach drzew i zwierząt, warunkach gruntowych, będzie spełniało aspekt edukacyjny.

Drugą koncepcją jest zagospodarowanie terenu parku w Kraśniczej Woli na zakupionym przez gminę  terenie o powierzchni blisko 3 ha. Założeniem koncepcji jest przywrócenie dawnej funkcji oraz wizerunku parku dworskiego poprzez odsłonięcie pierwotnych nasadzeń oraz odtworzenie dawnej alei lip, a także funkcji rekreacyjnej polany. Kompleks parkowo-pałacowy należy do dawnego majątku Szczygielskich, który dał początek powstania wsi – Kraśnicza Wola. Przewiduje się również przywrócenie funkcji rekreacyjnej polany w parku, stwarzając miejsce umożliwiające aktywność fizyczną jak i wypoczynek bierny. Koncepcja zakłada stworzenie miejsca integrującego okolicznych mieszkańców, w którym mogliby oni odpoczywać. Natomiast stworzenie ścieżek naturalistycznych umożliwi odwiedzającym zanurzenie się w naturalnym otoczeniu. Wzbogacone tablicami ścieżki poprowadzą przez różnorodne ekosystemy, oferując edukację o lokalnej florze i faunie, o pobliskich terenach Natura 2000.

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Mają pomysł na nowe parki


To może Cię zainteresować: