W ostatnich dniach otwarty został po przebudowie ważny fragment drogi łączącej Budy-Grzybek w Jaktorowie, oraz Makówkę i Czarny Las. Drogą tą mieszkańcy mogą dojechać dalej do gminy Radziejowice, a miała ona chyba najbardziej dziurawą drogą w naszej okolicy.

Fragment drogi na terenie gminy Jaktorów został przebudowany już w zeszłym roku. W tym roku przebudowany został najgorszy, liczący prawie 2,4 km fragment drogi. Inwestycja obejmuje wykonanie nowej konstrukcji drogi o szerokości 6,00 m oraz ścieżki pieszo-rowerowej o szerokości od 3,0 m do 3,3 m. Ponadto wykonane zostały: zjazdy indywidualne i publiczne, pobocza gruntowe z kruszywa łamanego, odwodnienie pasa drogowego, wybudowano  kanał technologiczny, przebudowano kolizje z siecią elektryczną, gazową, wodociągową i teletechniczną.

Dla poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu zostanie wykonane oznakowanie pionowe i poziome grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych na całym odcinku drogi w tym aktywne znaki w rejonie przejść dla pieszych.

Wszystkie prace za kwotę 15 067 500,00złwykonałą firma ROBOKOP Grzegorz Leonowicz z Milanówka. Warto dodać, że przebudowa prawdopodobnie nie doszła by do skutku gdyby nie dofinansowanie w wysokości 12 085 940,80zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: