W dniu 1 marca o godzinie 18.00 w Willi Radogoszcz rozpoczęło się pierwsze spotkanie z cyklu spotkań dla miłośników historii Grodziska Mazowieckiego „Tropem Tajemnic Miasta”. O dworze Mokronoskich i jego mieszkańcach opowiadał Jakub Bendkowski.

Jak zwykle, w Willi Radogoszcz sala wypełniona była po brzegi. Na wstępie Łukasz Nowacki zaznaczył, że dzisiejsze wydarzenie jest  w zamyśle powrotem do formuły spotkań dyskusyjnych, które już kiedyś miały miejsce w ramach Towarzystwa Miłośników Grodziska. Mają służyć poznaniu wielu ciekawych informacji o mieście i jego historii, a także obalić pewne narosłe z czasem mity. Informował, że spotkania te mają charakter otwarty – jeżeli ktoś będzie chciał zaproponować jakiś temat, zdradzić jakąś tajemnice, to to jest właściwe miejsce.

Inaugurując cykl, prowadzący cofnęli się w czasie do pierwszych źródeł pisanych na temat Grodziska Maz. i jednej z pierwszych familii, która ukształtowała to miasto – rodziny Mokronoskich. Opowiadający historię rodu – Jakub Bendkowski skoncentrował się na najciekawszym okresie – II połowie XVIII w. i początku XIX w. Zaczął od romansu i małżeństwa Andrzeja Mokronowskiego i Izabeli z Poniatowskich Branickiej. Swoją opowieść barwnie ilustrował zdjęciami oraz materiałami historycznymi. Andrzej Mokronoski pełnił wiele funkcji na dworze hetmana – Jana Klemensa Branickiego herbu Gryf – męża Izabeli. Gdy w 1775 r. zmarł Jan Klemens Branicki, Izabela, w tajemnicy (ze względu na znaczne różnice w zamożności jej i Mokronoskiego), by nie utracić majątku, wyszła za mąż za Andrzeja Mokronoskiego, z którym wcześniej miała romans, z czego zdawał sobie sprawę hetman Branicki. Dzięki temu związkowi Andrzej Mokronoski stał się wówczas faktycznym choć nieoficjalnym panem w majątku Branickich w Białymstoku, zwanym Wersalem Podlasia oraz w pałacu w Warszawie.

Jakub Bendkowski  mówił o samej historii dworu w Jordanowicach, który powstał na zrębach dworu Okuniów w XVIII w.  Wspominał także o koneksjach rodzinnych Izabeli z Poniatowskich Branickiej, dzięki którym w dużej mierze w ich jordanowickim dworze gościło wielu znakomitych gości w tym: Stanisław Kostka-Potocki, Ignacy Potocki – brat Stanisława Kostki-Potockiego, ambasadorzy rosyjscy Mikołaj Repnin, Otto Magnus von Stackenberg, Anna ze Scypionów Szaniawska.

Wspominał o wielokrotnych wizytach Króla Stanisław Augusta Poniatowskiego, brata Pani Krakowskiej (Izabeli) potwierdzonych dokumentami znajdującymi się w archiwum parafialnym w Grodzisku Maz. Znakomici goście często zostawali rodzicami chrzestnymi dzieci pracowników jordanowickiego dworu.

Prowadzący przypomniał fakt, że Andrzej Mokronoski był jednym z pierwszych polskich wolnomularzy. Do loży wstąpił jeszcze podczas pobytu we Francji. W Polsce założył jedną z pierwszych lóż masońskich, przez co w jego włościach wielokrotnie gościli członkowie masonerii. Pod koniec życia Mokronoski jednak nawrócił się. Sfinansował remont grodziskiego kościoła.

Prawdopodobnie synem Andrzeja i Izabeli był Stanisław, generał, uczestnik insurekcji kościuszkowskiej. Spadkobiercą Grodziska i Jordanowic został jednak Antoni, syn Ludwika – brata Andrzeja, którego Andrzej Mokronoski usynowił. Po śmierci Andrzeja i Izabeli życie w Jordanowicach przygasa i kończy się okres świetności tego miejsca. Na dwór przybywa głównie okoliczna, zaprzyjaźniona z Mokronoskimi szlachta, a także malarz Filippo Castaldi, autor obrazów wypełniających grodziską świątynię.

Tę ciekawą opowieść o pierwszych właścicielach dworu zakończył panel dyskusyjny, w którym żywo udział brali zgromadzeni mieszkańcy, uzupełniając wykład swoją wiedzą, jak i zadając wiele ciekawych pytań na tematy związane z tematem wykładu.

Warto zaznaczyć, że cykl spotkań „Tropem tajemnic miasta” jest kolejną interesującą inicjatywą zespołu Willi Radogoszcz, cenną zwłaszcza dla nowych mieszkańców Grodziska Maz., którzy osiedlili się tutaj w ostatnich latach. Zainteresowanych historią tego miasta i rodu Mokronoskich odsyłamy również do informacji na naszym portalu zamieszczonych poniżej.

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Tropem tajemnic miasta


To może Cię zainteresować: