Rozpoczynają się kolejne etapy szczepień przeciw COVID-19. Od 15 stycznia ruszyła rejestracja dla osób, które ukończyły 80 rok życia, a od 22 stycznia będą mogły zgłaszać się osoby po 70 roku życia. W gminie Jaktorów można zaszczepić się w dwóch punktach. Oba znajdują się w samym Jaktorowie i są to Centrum Medyczne pod adresem Warszawska 24 (naprzeciwko urzędu gminy) oraz Medycynie Rodzinnej zlokalizowanej na ulicy Warszawska 3 (naprzeciwko kościoła).

Mieszkańcy mogą zapisywać się na trzy sposoby:

  • elektronicznie wchodząc na stronę internetową www.gov.pl/web/szczepimysie, gdzie po wypełnieniu formularza można zgłosić chęć zaszczepienia,
  • pod numerem ogólnopolskiej infolinii 989 (bardzo prosimy nie mylić z numerem alarmowym Straży Pożarnej 998),
  • dzwoniąc bezpośrednio do jednej z wybranych przychodni – dla Centrum Medycznego przy Warszawskiej 24 są to numery telefonów 570 570 005 lub 570 570 006, a dla Medycyny Rodzinnej przy Warszawskiej 3 jest to numer 46 856 40 29.

Podczas rejestracji niezbędne jest podanie swojego numeru PESEL, a także numeru telefonu kontaktowego. Najlepiej aby był to numer komórkowy, ponieważ wtedy możliwe jest otrzymywanie wiadomości SMS z datą i godziną szczepienia.

Dla osób, które nie mogą samodzielnie dojechać na szczepienie urząd gminy wraz z lokalnymi Ochotniczymi Strażami Pożarnymi w Jaktorowie i Międzyborowie uruchomił możliwość dowozu do punktów szczepień. Możliwość skorzystania z usługi dostępna jest dla wszystkich mieszkańców gminy Jaktorów, którzy nie posiadają możliwości samodzielnego przemieszczania się. Tyczy się to przede wszystkim osób niepełnosprawnych. Urząd posiada również możliwość transportowania osób jeżdżących na wózkach inwalidzkich. W przypadku chęci skorzystania z dowozu będzie należało złożyć oświadczenie, że nie ma możliwości samodzielnego dotarcia do punktu szczepień. Ponadto zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego osoba transportowana ma obowiązek zachowywać zasady reżimu sanitarnego m.in. poprzez zasłanianie ust i nosa w pojeździe oraz do stosowania się do poleceń osoby kierującej pojazdem/obsługi pojazdu. Po stronie kierowcy również będą wykonywane wszystkie zalecenia, jak na przykład ozonowanie pojazdu po każdym transporcie osoby na szczepienie. Aby zgłosić potrzebę dowozu należy przekazać tą informację pod numerem gminnej infolinii ds. dowozu na szczepienia przeciw COVID-19. Jest to numer 509 316 709.

Ponadto Centrum Medyczne przy Warszawskiej 24 świadczy usługi mobilnego punktu szczepień. Jest to rozwiązanie dedykowane dla osób leżących, które nie są w stanie opuścić swojego miejsca zamieszkania. W przypadku szczepień przeciw COVID-19 nie ma rejonizacji, więc jeżeli ktoś jest zapisany do innej przychodni może skorzystać z usługi mobilnego punktu Centrum Medycznego.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: