W piątek 12 maja, Sąd apelacyjny w Płocku podtrzymał orzeczenie sądu I instancji z Żyrardowa, stwierdzające, że w 2014 roku, Wójt Jaktorowa, Maciej Ś nie dopełnił obowiązku służbowych. Orzeczenie to wiąże się z zakazem pełnienia przez niego funkcji publicznych na okres trzech lat. Co to oznacza dla mieszkańców Jaktorowa i dla samej gminy?

Sprawa dotyczy działań z 2014 roku. Sąd pierwszej instancji stwierdził, że Maciej Ś. „od 3 lipca do 16 listopada 2014 r. jako funkcjonariusz publiczny, pełniąc w tym czasie funkcje wójta gminy, nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku polegającego na sprawdzeniu, czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze gminy”

Jedną z sankcji, jakie dotknęły Wójta jest zakaz pełnienia funkcji publicznych, przez okres trzech lat. Dla mieszkańców oznacza to wygaśniecie mandatu Wójta, wprowadzenie do gminy komisarza, oraz przedterminowe wybory.

Dla gminy Jaktorów, ostatnie lata w związku z planami budowy węzła kolejowego na jej terenie jest bardzo trudny. Wójt wałczył w obronie mieszkańców i ich domów z węzłem kolejowym, przedstawiał różne alternatywne rozwiązania, omijające gminę bądź ratujące setki nieruchomości. Czy zakończona w 2023 roku sprawa dotycząca wydarzeń z 2014 może mieć z tym coś wspólnego?

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: