Głosowanie zakończone, projekty wybrane

Zakończyła się II edycja Budżetu Obywatelskiego Mazowsza, na który samorząd województwa przeznaczył w tym roku 25 mln zł. Co ważne, to sami mieszkańcy wybierali projekty, które będą zrealizowane w przyszłym roku. Wśród nich znalazły się również te z regionu warszawskiego zachodniego, czyli m.in. z powiatów pruszkowskiego i grodziskiego.

Tegoroczna edycja ponownie cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców całego województwa. Łącznie oddano ponad 50 tys. głosów w głosowaniu internetowym, w którym zdecydowano o przeznaczeniu pieniędzy na 68 projektów. Największą część z nich stanowią inwestycje prozdrowotne, a w dalszej kolejności inwestycje w bezpieczeństwo publiczne, w tym drogi. Takie też projekty wybrane zostały przez mieszkańców regionu warszawskiego zachodniego. Tu łącznie oddano 3 774 głosów i wybrano do realizacji 3 projekty spośród 11 zgłoszonych w regionie. Poza tymi, które zrealizowane zostaną w gminie Leszno, na liście znalazł się także projekt z Brwinowa, który zgłosił do BOM burmistrz Arkadiusz Kosiński. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców, przy drodze wojewódzkiej nr 720, czyli ul. Pszczelińskiej od ronda Kowalskiego do skrzyżowania z drogą nr 719 w Otrębusach powstanie nowa zieleń. A dodatkowo pojawią się elementy małej architektury, w tym herb Gminy Brwinów oraz donice i rabaty o pszczelich motywach, które przypominać będą m.in. o historycznym znaczeniu tego miejsca.

Co ciekawe, również drugi projekt zgłoszony przez burmistrza Brwinowa znalazł uznanie wśród głosujących. „Zwolnij i jedź bezpiecznie” to pilotażowy projekt ogólnowojewódzki, który zdobył najwięcej głosów w tej kategorii. Polega on na budowie radarowych wyświetlaczy prędkości na drogach wojewódzkich, przebiegających przez 31 miejscowości, w tym m.in. przez Brwinów, Grodzisk Maz., Nadarzyn, Pruszków i Raszyn. Będzie to 56 urządzeń, informujących kierowców o prędkości pojazdu i w zależności od sytuacji generować będzie odpowiednie komunikaty – np. „Uwaga ślisko”, „Uwaga szkoła”, „Zwolnij” itp. czy o wysokości potencjalnej kary za przekroczenie prędkości. Ma to na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zwłaszcza pieszych i rowerzystów. Tym bardziej, że wyświetlacze ustawione mają być przy ruchliwych odcinkach dróg, w pobliżu przejść dla pieszych, gdzie często dochodzi do wypadków i kolizji, a przede wszystkim w pobliżu szkół, OSP czy budynków użyteczności publicznej. Urządzenie będzie także generować dane statystyczne o ilości pojazdów w przedziałach godzinowych, o średnich prędkościach i zmianach zachowania kierowców. To pozwoli na konfigurację wyświetlanych komunikatów i dostosowywanie ich do warunków panujących na drodze.

Gotowe do realizacji są jeszcze dwa projekty z puli ogólnowojewódzkich, z których skorzystają mieszkańcy naszego regionu. Pierwszym jest budowa sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 720 – ul. Błońskiej w Nadarzynie. Drugim natomiast jest program, mający na celu pomoc młodym ludziom w radzeniu sobie z problemami wieku dojrzewania w czasach pandemii. Będzie to cykl warsztatów, uczących o zaburzeniach emocjonalnych oraz o radzeniu sobie w trudnych sytuacjach i technikach walki ze stresem. Projekt pn. „Wyprzedźmy depresję – pomóżmy młodym” skierowany jest do 500 uczniów z terenu powiatów nowodworskiego, mińskiego i grodziskiego.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: