Kolejne gminy otrzymały wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. 24 lokalne organizacje z regionu warszawskiego zachodniego otrzymały od samorządu Mazowsza łącznie ponad 150 tys. zł na realizację swoich projektów. Ponad 170 tys. zł trafiło do spółek wodnych z Baranowa, Żabiej Woli i Tarczyna w ramach programu „Mazowsze dla melioracji”.

W spotkaniu z beneficjentami w Piasecznie wzięli udział radni województwa mazowieckiego Anna Brzezińska, Piotr Kandyba oraz Stefan Traczyk.

170 tys. zł na meliorację

Podczas spotkania w Piasecznie umowę na dofinansowanie z budżetu województwa podpisały także trzy spółki wodne. Środki pochodzą z autorskiego programu wsparcia „Mazowsze dla melioracji”, na który sejmik przeznaczył łącznie 5 mln zł.

Środki na konserwację rowów melioracyjnych, utrzymanie wód i urządzeń wodnych otrzymały dziś:

  • Gminna Spółka Wodna Baranów I (pow. grodziski) – 65,7 tys. zł,
  • Gminna Spółka Wodna w Żabiej Woli (pow. grodziski) – 75,3 tys. zł,
  • Gminna Spółka Wodna Tarczyn (pow. piaseczyński) – 29,8 tys. zł.

150 tys. zł dla lokalnych organizacji z regionu warszawskiego zachodniego

Sejmik w tym roku przeznaczył na wsparcie mazowieckich kół gospodyń wiejskich i organizacji pozarządowych łącznie ponad 5,4 mln zł. W ramach podpisanych ostatnio umów 150 tys. zł trafi do 24 organizacji z regionu warszawskiego zachodniego. Koła gospodyń wiejskich zakupią m.in. sprzęt kuchenny czy do organizacji wydarzeń i pikników. Lokalne stowarzyszenia doposażą się też w sprzęt biurowy niezbędny do prowadzenia działalności czy przeprowadzą warsztaty kulturalne.

Poniżej prezentujemy listę beneficjentów z powiatu grodziskiego i pruszkowskiego

Nazwa organizacji

Projekt

Kwota dotacji (zł)

Powiat

Gmina

Koło Gospodyń Wiejskich w Mościskach "Pawie Oczko"

Zakup robota kuchennego do celów warsztatów kulinarnych

5495,00

grodziski

Grodzisk Mazowiecki

Koło Gospodyń Wiejskich "Dziewczyny z Komorowa"

Doposażamy się, by aktywniej działać!

7000,00

pruszkowski

Michałowice

Koło Gospodyń Wiejskich w Golach

Po spacerze, pomyśl o deserze

7000,00

grodziski

Baranów

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: