Blisko 1,2 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego trafi do 20 spółek wodnych z subregionów ciechanowskiego, płockiego oraz warszawskiego zachodniego i wschodniego. Wsparcie umożliwi przeprowadzenie niezbędnych prac związanych z udrażnianiem rowów melioracyjnych. Środki przyznane zostały w ramach programu wsparcia realizowanego przez samorząd Mazowsza – Mazowsze dla melioracji. Dziś umowy z beneficjentami podpisał wicemarszałek Wiesław Raboszuk. W spotkaniu wziął również udział radny województwa mazowieckiego Konrad Wojnarowski.

To kolejny program wsparcia realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk. – To jeden z kilkunastu programów wsparcia, które jako samorząd realizujemy na terenie województwa mazowieckiego. W dobie tak szybko i gwałtownie zmieniającego się klimatu, kiedy powodzie i susze są coraz częstszymi zjawiskami, taka pomoc nabiera coraz większego znaczenia. Wiele z blisko 250 spółek wodnych na Mazowszu jest niedofinansowanych, przez co często nie są w stanie skutecznie dbać o właściwe funkcjonowanie urządzeń melioracyjnych. Może mieć to fatalne skutki dla sektora rolniczego.

To bardzo potrzebne wsparcie zaznacza radny województwa mazowieckiego Konrad Wojnarowski – Konserwacja i renowacja urządzeń melioracji wodnej czy odmulanie i koszenie rowów to zadania, które zostaną zrealizowane dzięki środkom z programu „Mazowsze dla melioracji”. Takie działania są konieczne, aby zapobiec podtopieniom czy suszy i tym samym zwiększyć zdolność produkcyjną terenów uprawnych. To bardzo ważne wsparcie zarówno dla rolników, jak i pozostałych mieszkańców.

Program Mazowsze dla melioracji realizowany jest po raz pierwszy. Na ten cel w budżecie województwa zarezerwowano 5 mln zł. W ramach naboru wpłynęło 166 wniosków na zadania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych. Finalnie wsparcie samorządu Mazowsza trafi do 61 spółek wodnych z regionu, które otrzymają w sumie ponad 4 mln zł. Wśród beneficjentów programu jest 20 spółek wodnych z subregionów ciechanowskiego, płockiego oraz warszawskiego zachodniego i wschodniego, które otrzymają łącznie ponad 1,2 mln zł wsparcia. W naszej okolicy wsparcie otrzymały:

Spółka Wodna

Przedmiot dotacji

Kwota wsparcia

Gminna Spółka Wodna Grodzisk Mazowiecki

Konserwacja rowu melioracyjnego na terenie działalności Gminnej Spółki Wodnej Grodzisk Mazowiecki

76 753,20 zł

Spółka Wodna Żbików

Jednokrotne wykoszenie skarp i dna rowów oraz odmulenie dna rowu w miejscach zalegania mułu: Ż1, Ż1/1, Ż1/2, R1, R2 o długości 1855 mb oraz odmulenie dna rowu w miejscach zalegania mułu: Ż1, Ż1/1, R1, R2 na łącznej długości 500 mb

16 317,03 zł

Gminna Spólka Wodna Kampinos

Konserwacja rowu melioracyjnego nr U-14/4 i występujących na nim urządzeń melioracyjnych

26 108,47 zł

Gminna Spółka Wodna Babice

Odmulanie rowów melioracyjnych: O-11/1/6 w Topolinie i Wojcieszynie oraz O-11/1/10 w Wojcieszynie i Koczargach Nowych

26 961,00 zł

Gminna Spółka Wodna Błonie

Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych: Konserwacja bieżąca rowów melioracyjnych w celu zachowania ich funkcji i sprawności na terenie gminy Błonie

100 000,00 zł

Suma

572 970,58 zł

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: