Podpisano deklarację współpracy gmin i powiatów metropolii warszawskiej

Dziś podwarszawskie samorządy podpisały wielostronną deklarację współpracy gmin i powiatów na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Obszaru Metropolitalnego Warszawy. To odpowiedź na wyzwania stojące przed nowym tworem, jaki powstał w wyniku podziału statystycznego Mazowsza.

Od 1 stycznia 2018 r. na potrzeby statystyk unijnych województwo mazowieckie funkcjonuje jako dwa regiony – warszawski stołeczny i mazowiecki. Trwające właśnie prace nad budżetem UE 2021+ wymagają uwzględnienia danych dotyczących nowych NUTS 2. Zmienia się również liczba gmin tworzących obszar metropolitalny. Dotychczas było ich 40. Nowy region stołeczny obejmuje Warszawę i dziewięć okolicznych powiatów (legionowski, wołomiński, miński, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, grodziski, warszawski zachodni i nowodworski). W efekcie nowa polityka metropolitalna dotyczyć będzie 70 gmin.

Na pewno istnieje potrzeba współpracy w obszarze metropolitalnym. Ta współpraca przebiegała dotychczas na różne sposoby. Teraz jednak mamy nowe uwarunkowanie – od stycznia 2018 r. nowy podział statystyczny województwa. I właśnie Warszawa oraz dziewięć otaczających ją powiatów, czyli w sumie 70 otaczających ją gmin, stanowią taki stołeczny obszar metropolitalny. Dla tego obszaru będą zupełnie inne wskaźniki niż dla reszty województwa. Musimy więc wspólnie zastanowić się, jak kształtować politykę miejską na tym obszarze. Dlatego współpraca wszystkich tych gmin, powiatów, a także województwa i Warszawy jako naturalnego lidera jest tak ważna – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Nowy obszar metropolitalny to nowe wyzwania. Koordynacja współpracy 70 gmin jest zadaniem o wiele trudniejszym niż 40. Potrzebne jest więc wskazanie obszarów tematycznych, w których taka współpraca przyniesie najlepsze efekty. Należy też dobrze i rozsądnie dopasować podział środków do tego podziału. Tego typu kwestie zostaną poruszone podczas środowego spotkania organizowanego na Wydziale Zarządzania UW w Warszawie, w którym wezmą udział eksperci.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: