Rozmowy o podziale Mazowsza trwają

Nie słabnie oczekiwanie na decyzję Rządu w sprawie podziału Mazowsza na dwie odrębne jednostki administracyjne. Przypomnijmy – w lipcu pojawił się pomysł, aby województwo mazowieckie podzielić na dwa odrębne województwa – mazowieckie i warszawskie. Przeciwni temu projektowi są jednak Marszałek Adam Struzik wraz z radnymi i zarządem, a także sami mieszkańcy.

Marszałek wskazuje bowiem na szereg utrudnień, na jakie narażone zostaną oba tereny. Są to m.in. podwyższone koszty utrzymania podwójnej administracji, brak sprawiedliwego podziału środków z podatków, wysokie koszty utrzymania jednostek administracyjnych i konieczność przenoszenia urzędów czy w końcu wizja nieotrzymania środków z UE w następnej perspektywie. Jak podkreśla Marszałek, województwo mazowieckie z jednego najbogatszych stałoby się zatem najbiedniejszym, co byłoby „absurdalne, prawnie niedopuszczalne i destrukcyjne” (szerzej na temat pisaliśmy w nr 11). Pomysł jednak jest żywo dyskutowany w strukturach PiS. Nie wiadomo jeszcze, kiedy powstanie projekt takiego rozwiązania i kiedy zostanie on przedstawiony w sejmie. Decyzje w tej sprawie mają zostać przedstawione na początku września.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: