Ponad 39 mln zł otrzymają samorządy z województwa mazowieckiego, z regionów: warszawskiego, radomskiego, ostrołęckiego i ciechanowskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączna długość dróg modernizowanych w ramach podpisanych umów to ponad 18,5 km. Uroczystość podpisania umów z udziałem Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła odbyła się 22 grudnia br. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.

Dofinansowanie, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w naszej okolicy otrzymali:

  • Gmina Błonie – umowa na kwotę ponad 2,6 mln zł na rozbudowę drogi gminnej nr 410856W ul. Żukówka i ul. Ekologiczna,
  • Miasto Podkowa Leśna – umowa na kwotę ponad 698 tys. zł na rozbudowę ul. Gołębiej w Podkowie Leśnej,
  • Gmina Miasto Pruszków – umowa na kwotę ponad 5,2 mln zł na budowę układu drogowego składającego się z ulicy Nowoinżynierskiej wraz z budową mostu na Utracie,
  • Gmina Wiskitki – umowa na kwotę ponad 1,5 mln zł na przebudowę drogi gminnej wewnętrznej – ul. Armii Krajowej w miejscowości Wiskitki,

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. Wszystko po to, żeby po drogach jeździło się wygodniej i bezpieczniej.

Środki Funduszu są przekazywane na dofinansowanie:

  • budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i dróg gminnych,
  • dofinansowanie budowy mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych,
  • finansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg wojewódzkich, powiatowych i  gminnych o znaczeniu obronnym, a od 2021 roku również na dofinansowanie:
  • zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym,
  • budowy obwodnic lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich,
  • budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich, dróg powiatowych lub dróg gminnych, zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.

Dzięki środkom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, samorządy z województwa mazowieckiego otrzymają w 2022 r. dofinansowanie na realizację zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dróg gminnych i powiatowych w kwocie 296 275 529,74 zł. Dofinansowaniem na chwilę obecną objęte zostaną 171 zadań, z czego 17 zadań to zadania wieloletnie kontynuowane, a 154 to zadania, których realizacja rozpocznie się w 2022 r.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależnione od dochodów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego: im niższe dochody podatkowe, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80 proc. kosztów realizacji zadania.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wcześniej Funduszu Dróg Samorządowych), w latach 2019-2021 jednostkom samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego przekazano dofinansowanie na realizację 896 zadań gminnych oraz powiatowych w łącznej kwocie ponad 1,1 mld zł. Długość odcinków dróg objętych dofinansowaniem w latach 2019- 2021 to prawie 1 200 km, ponadto dofinansowaniem objęto podniesienie poziomu bezpieczeństwa na 359 przejściach dla pieszych, w tym 257 istniejących i 102 nowoprojektowanych.

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: