Projekty w Budżecie Obywatelskim Mazowsza po weryfikacji!

Zakończyła się weryfikacja merytoryczna projektów zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza (BOM). Na które projekt w naszej okolicy będziemy mogli zagłosować.

 

W kategorii projektów regionalnych zgłoszono następujące projekty dotyczące naszej okolicy:

 

Po drodze z zielenią – zagospodarowanie zieleni wzdłuż ul. Pszczelińskiej w Brwinowie i Otrębusach.
Projekt polega na zagospodarowaniu pasów zieleni przyulicznej DW 720 -  ul. Pszczelińskiej w Brwinowie i Otrębusach. Powstanie zieleń średnia i niska, trawniki oraz elementy małej architektury, w tym herb Gminy Brwinów, ławki, kosze, a także donice i rabaty o motywach pszczelich, nawiązujące formą do istniejącego zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz historii miejsca ich lokalizacji.
Koszt: 685 602,33 zł

Szkolenie kierowców z powiatu pruszkowskiego w zakresie doskonalenia techniki jazdy
Celem projektu jest przeprowadzenie szkoleń profilaktycznych dla 300 kierowców z powiatu pruszkowskiego w zakresie doskonalenia techniki jazdy i poznawania zasad działania aktywnych systemów wspomagania kierowcy montowanych we współczesnych samochodach.
Koszt po weryfikacji: 199 000 zł

Zakup karetki dla mieszkańców miasta Pruszkowa i okolic
Celem projektu jest zakup nowej karetki transportowej wraz z niezbędnym wyposażeniem, która będzie służyć pacjentom Mazowieckiego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie przy ul. Partyzantów 2/4.
Koszt: 350 000 zł

 

W kategorii projekty ogólnowojewódzkie zgłoszono kilka projektów dotyczących powiatu grodziskiego i pruszkowskiego:

 

Budowa sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 720 w Nadarzynie
Projekt obejmuje budowę sygnalizacji świetlnej przy ul. Błońskiej (na wysokości ulicy Plantowej)  w Nadarzynie, która ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu komunikacyjnym drogi wojewódzkiej nr 720 oraz poprawę spójności komunikacji pieszych w obrębie drogi wojewódzkiej i przyległych do niej obiektów usługowych i placówek administracyjnych. Według badań Polska jest na czołowych miejscach statystyk dotyczących śmiertelności pieszych na pasach w Europie. Budując sygnalizację świetlną na przejściach dla pieszych, nie tylko przyczyniamy się do poprawy bezpieczeństwa, ale również zapewniamy lepszą ich widoczność. Dzięki temu kierowcy mogą już z daleka dostrzec pieszych na chodniku i przy krawężniku, co daje pierwszeństwo pieszemu zbliżającemu się do przejścia dla pieszych przed pojazdami.
Koszt: 147 600 zł

Akcja informacyjno-edukacyjna "Diagnoza z twarzą"
Projekt informacyjno- edukacyjny ukierunkowany na wsparcia rodziców, którzy stają przed sytuacją otrzymania negatywnej diagnozy dotyczącej schorzenia ich dziecka przed narodzinami lub po narodzinach. a nawet w późniejszym okresie dojrzewania. Edukacja skierowana będzie do przedstawicieli służb medycznych placówek wojewódzkich oraz absolwentów szkół medycznych z terenu Mazowsza (wojewódzkich).
Koszt: 200 000 zł

Wsparcie dla rodziców w czasie pandemii — warsztaty z psychologiem
Organizacja serii spotkań online dla rodziców osób małoletnich z terenu województwa Mazowieckiego. Spotkania miałby na celu umożliwić rodzicom rozmowę z psychologiem, który wytłumaczy rodzicom na co narażone są ich dzieci w trakcie przedłużającego się lockdownu. Przedłużająca się izolacja zostawi trwałe ślady na psychice ludności. Szczególnie narażone są dzieci i młodzież, które ciągle przechodzą etap rozwoju psychofizycznego. Gwałtowane oddzielnie od innych ludzi, zdaniem ekspertów, może skutkować rozwojem fobii społecznej, depresji, uzależnień i problemów z socjalizacją młodych ludzi. Młodzież na co dzień mierzą się z wieloma wyzwaniami pochodzącymi z oczekiwań wobec nich, z hejtu jakiego doświadczają, a w obecnej sytuacji obciąża ich również edukacja zdalna. Rodzice powinni mieć wiedzę jak udzielić wsparcia swoim dzieciom zanim dojdzie do tragedii. Spotkania mają pokazać rodzicom kiedy powinni zacząć się niepokoić i podjąć interwencję. Spotkania byłby jednorazowe, by objąć swoim zasięgiem działania jak największą ilość rodziców i pomóc im w trudach wychowania dzieci w dobie pandemii.
Koszt po weryfikacji: 17 650 zł

Wyprzedźmy depresję - pomóżmy młodym
Program ma na celu wesprzeć młodych ludzi w radzeniu sobie z problemami wieku dojrzewania w czasach epidemii.
Przybliży młodym ludziom istotę problemów zaburzeń emocjonalnych, opowie o możliwości zapobiegania im oraz nauczy, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach. Realizowany będzie w wybranych placówkach edukacyjnych z terenu powiatów: nowodworskiego, grodziskiego i mińskiego, które zgłoszą chęć udziału w projekcie.
Koszt po weryfikacji: 69 800 zł

Więcej informacji dotyczących projektów znajdą Pańśtwo na stronie: https://bom.mazovia.pl/projekty.Głosowanie na projekty w ramach BOM rozpocznie się 20 września.

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: