Jak było do przewidzenia większość ludzi odpowiedziała na pytania zadane w referendum zostając w domu. Zaskakująca była jedynie skala niechęci do zmian. Frekwencja w całej Polsce wyniosła 7,80%. Nikt chyba nie spodziewał się aż tak niskiego wyniku referendum - sierotki po wyborach prezydenckich. W naszej okolicy ciężko było znaleźć jakiekolwiek informacje, czy próby agitacji za lub przeciw pytaniom postawionym w referendum. Zauważalnym wyjątkiem był Pan Roman Giertych, którego kampania referendalna wycelowana była chyba jednak bardziej w przypomnienia swojej osoby przed wyborami do senatu, a nie w wspieranie pytań swoim autorytetem. Jeżeli kampania wyglądała tak w całej Polsce, to nie ma co się dziwić wynikom.

W skali całego kraju, z 7,80% obywateli, którzy poszli na referendum, twierdząco na zadania pytania odpowiedziało:

  1. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?: 78.75%
  2. Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?: 17.37%
  3. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?: 94.51%

W województwie mazowieckim frekwencja wyniosła 8,31%, z czego twierdząco na zadane pytania odpowiedziało:

  1. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?: 75.48%
  2. Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?: 20.57%
  3. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?: 95.00%

W powiecie grodziskim frekwencja była jeszcze wyższa i wynosiła 9,28%. Następujący procent głosujących odpowiedział twierdząco na zadane pytania:

  1. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?: 76.46%
  2. Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?: 21,21%
  3. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?: 96.01%

W gminach powiatu grodziskiego frekwencja i pozytywne odpowiedzi kształtowały się w następujący sposób:

Pytanie\Gmina Baranów Grodzisk Maz. Jaktorów Milanówek Podkowa Leśna Żabia Wola
Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? 74,55% 77,00% 78,50% 75,74% 68,86% 79,09%
Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? 16,00% 18,39% 23,44% 21,82% 25,73% 20,74%
Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? 90,94% 96,30% 96,14% 95,64% 97,07% 96,83%
Frekwencja 6.92 % 9.33 % 7.72 % 10.12 % 13.20 % 9.00 %
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: