W miniony weekend w Podkowie Leśnej odbyło się referendum lokalne w sprawie przebudowy stawu w Parku Miejskim. Mieszkańcy mogli odpowiedzieć na pytanie: „Czy jest Pan/Pani za dokończeniem rewitalizacji stawu w Parku Miejskim w Podkowie Leśnej według propozycji Miasta opracowanej na podstawie wytycznych konserwatorskich z 2021 r., zakładającej stałe lustro czystej wody przez cały rok i opartej na historycznym założeniu parkowym autorstwa Leona Danielewicza?”. Z możliwości tej skorzystało ponad 40% mieszkańców, przy progu ważności referendum lokalnego 30%.

Konflikt wokół przebudowy stawu w Podkowie trwa już bardzo długo. Mieszkańcy, inaczej niż w sąsiednich gminach, zamiast korzystać z uroku parku patrzą tylko na zarośniętą i ogrodzoną budowę. W sprawie tej już byliśmy świadkami wielu niecodziennych urzędniczych zwrotów akcji, przez które inwestycja ta najpierw została rozpoczęta, a teraz nie może zostać dokończona. Podczas LIV Sesji Rady Miasta, radni przyjęli uchwałę o zwołaniu referendum. Za głosowało ośmiu radnych, dwójka wstrzymała się od głosu. Troje radnych było nieobecnych. Podczas sesji ustalono też treść przytoczonego we wstępie pytania referendalnego.

Referendum odbyło się 1 października. Frekwencja w referendum wyniosła 41,35%, z czego 95,20% mieszkańców odpowiedziało na zadane pytanie TAK, jednoznacznie popierając propozycję Miasta zakładającą stałe lustro czystej wody w stawie przez cały rok, propozycję opracowaną na podstawie wytycznych konserwatorskich oraz opartą na historycznym założeniu parkowym autorstwa Leona Danielewicza.

Warto tu zadać jedno pytanie. Jaki skutek odniesie referendum? Czy głos mieszkańców zostanie uszanowany przez stowarzyszenie Denropolis, które dwukrotnie, bezskutecznie próbowało unieważnić uchwałę referendalną? Przesłaliśmy zapytanie w tej sprawie. Jak tylko otrzymamy odpowiedź na nasze pytania, przedstawimy ją czytelnikom.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: