Ważny krok ku stawom w Chlebni

fot. Materiały inwestora

Po dwóch latach oczekiwania, gmina Grodzisk Mazowiecki uzyskała pozytywną opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) dla budowy zbiornika w Chlebni. Projekt otrzymał wcześniej, także zielone światło od CPK. Postanowienie RDOŚ uzgadniające realizację zbiornika to kluczowy dokument, który otwiera gminie drogę do kolejnego kroku, czyli uzyskania zgód wodnoprawnych oraz finalnie pozwolenia na budowę.

fot. FB/ŁukaszNowackiWarto przypomnieć, że w celu budowy Stawów w Chlebni Gmina Grodzisk Mazowiecki nabyła za kwotę 4 mln zł działkę o pow. 50 ha z groblami dawnych stawów, gdzie w przeszłości znajdowały się zbiorniki hodowlane. Jak wspomina Łukasz Nowacki - Chlewnia (ob. Chlebnia) była samodzielnym majątkiem ziemskim z folwarkami, wielkim sadem i własnymi lasami. Majątek w 1863 r. miał powierzchnię 1492 mórg nowopolskich, czyli 835 hektarów, obejmował lasy, pola uprawne, stawy hodowlane, dwór i wielki park z sadem. Księgi hipoteczne wyliczają: ogród owocowy i spacerowy połączone w jedną całość, łącznie z laskiem olszowym. Krzewów owocowych było w sadzie 800, szczepionych drzew 730, krzewów winnych 116, ponadto znajdowała się w nim oranżeria murowana, dwie szparagarnie, inspekty, stawy rybne oraz ogród spacerowy w stylu naturalistycznym. W parku rosły drzewa sprowadzane z zagranicy, różne gatunki wierzb, jesiony, kasztanowce, akacje, sosny amerykańskie, topole. Ogród spacerowy poprzecinany był licznymi kanałami, nad którymi przerzucano 6 mostków. Osobna wzmianka należy się rodzinie Wieniawskich, włodarzy majątku od 1879 roku. Szczególne zasługi dla rozwoju rolnictwa położył Antoni, syn Juliana "Jordana", który propagował zakładanie kółek rolniczych we wsiach, wprowadzał nowe metody uprawy, był współzałożycielem Syndykatu Rolniczego w Grodzisku.

Jak ważna i potrzebna jest to inwestycja najlepiej zobrazuje fakt, że na jednego mieszkańca Polski przypada trzy razy mniej wody, niż na przeciętnego Europejczyka. W czasie suszy zasobność ta spada o kolejnych 50%. W Polsce retencjonujemy zaledwie 6,5% wody, a potrzebujemy przynajmniej dwa razy więcej, aby skutecznie przeciwdziałać skutkom suszy jak i powodzi. Nasz kraj należy do najuboższych w zasoby wodne w całej Europie. By poprawić ten stan w naszej okolicy gmina Grodzisk Maz projektuje wspomniany zbiornik.

Celem inwestycji jest zachowanie wody opadowej w miejscu, gdzie spadła. Poprzez gromadzenie wody w okresie nasilonych opadów pozyskujemy niezwykle cenną rezerwę na czas suszy, pozwalając tym samym na przetrwanie ekosystemom wodnym, co znacznie spowalnia procesy suszowe, a także łagodzi zmiany klimatu. Jednak to dopiero początek korzyści – projektując zbiornik wodny w miejscowości Chlebnia:

  • zasiliona zostanie rzeka Mrowna w okresach niżówki, jak i pola uprawne utrzymując bilans wodny,
  • powstaną nowe miejsca bytowania dla ornitofauny na wyspie w czaszy zbiornika oraz zapewni dogodne warunki do bytowania ryb współtworząc środowisko naturalne.
  • mieszkańcy otrzymają atrakcyjne miejsce do wypoczynku oraz rekreacji w bliskim sąsiedztwie przyrody

W ramach inwestycji planowana jest budowa zbiornika wodnego o powierzchni lustra wody ok. 40ha wraz z niezbędną infrastrukturą. Gmina Grodzisk Mazowiecki jest w trakcie opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy zbiornika wodnego i w 2024 r. planuje ogłosić przetarg na budowę.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: