Wójt Gminy Michałowice Małgorzata Pachecka przedstawiła mieszkańcom gotowy projekt zagospodarowania terenu przy zbiornikach retencyjnych w dolinie rzeki Raszynki. Jest to efekt wielomiesięcznych prac architektów krajobrazu, którzy w projekcie uwzględnili uwagi mieszkańców.

Przypomnijmy, że już rok temu podczas spotkania z mieszkańcami przedstawione zostały wstępne projekty zagospodarowania tego terenu. Do wyboru były trzy warianty, które różniły się stopniem rozbudowy infrastruktury rekreacyjnej i sportowej. Już na etapie konsultacji społecznych mieszkańcy jednomyślnie byli za wybraniem wariantu najbardziej zbliżonego do naturalnego. Teren ma być przede wszystkim przyjazny dla mieszkańców w różnym wieku, a także przeznaczony do odpoczynku i aktywności sportowych z dala od miejskiego zgiełku. Przedstawiony projekt zagospodarowania stawów nad Raszynką zdaje się spełniać oczekiwania mieszkańców, bo jego głównymi założeniami są podkreślenie indywidualności i niepowtarzalności terenu, zagospodarowanie terenu z poszanowaniem istniejącej fauny i flory oraz uzupełnienie roślinności o nowe nasadzenia. Z tego powodu przeprowadzono inwentaryzację drzewostanu, który będzie zabezpieczony przed uszkodzeniem z trakcie budowy, a także zadbano o wszystkie gatunki ptaków występujących na tym terenie. Będą zatem nowe nasadzenia drzew i krzewów oraz zachowana roślinność tuż przy samych zbiornikach wodnych, która stanowi miejsca lęgowe. Co ważne, prace wykonywane są pod nadzorem ornitologa, który zalecił wykonanie takiej infrastruktury parkowej, aby była jak najmniej uciążliwa dla ptaków. Wzdłuż głównej alejki zamontowane zostanie niskie, kierunkowe oświetlenie, kosze na śmieci będą miały pokrywy oraz nie zabraknie budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy, a także hoteli dla owadów.

Mają pomysł na Stawy nad Raszynką

Oczywiście teren nie będzie zupełnie pozbawiony małej infrastruktury parkowej i rekreacyjnej, ale i ta będzie wykonana z naturalnych materiałów. Na wizualizacjach pięknie prezentują się wiklinowe altany z drewnianymi ławkami, wiklinowe tunele, stoły piknikowe, a także drewniane instalacje zabawowe dla najmłodszych czy wiklinowe instalacje i kamienne rzeźby w kształcie zwierząt. Cały teren ma być również podzielony na strefy. W części spacerowej znajdą się alejki z nawierzchni mineralnej i drewnianej. Natomiast w części przyrodniczo-wypoczynkowej będą elementy wcześniej już wymienione z roślinnością i naturalnymi instalacjami. Nie zabraknie strefy piknikowej oraz strefy rekreacyjnej, gdzie znaleźć będzie można m.in. górkę saneczkową z innymi pagórkami do biegania i wspinania się czy trawiaste boisko do siatkówki. Wyodrębnione zostanie również miejsce spotkań sołeckich z wydzielonym placem i częściowo zadaszoną altaną.

Patrząc na komentarze w mediach społecznościowych, cały projekt przypadł do gustu mieszkańcom, którzy cieszą się z zachowania naturalnego wyglądu tego obszaru. Co prawda znalazły się drobne uwagi do projektu związane m.in. z brakiem stacjonarnych sanitariatów czy braku ścieżek rowerowych i rolkowych. Zastanawiano się również nad brakiem zagospodarowania części terenu od strony Al. Powstańców, co Wójt Gminy wytłumaczyła wolą mieszkańców podczas konsultacji, żeby ten teren pozostawić bez infrastruktury.

 

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Zagospodarowanie terenu przy zbiornikach retencyjnych w dolinie rzeki Raszynki


To może Cię zainteresować: