W Urzędzie Gminy Michałowice odbyło się spotkanie z mieszkańcami, gdzie projektanci z LS Project - Lidia Czarnecka i Maciej Sikorski wraz z wójtem Małgorzatą Pachecką przedstawili 3 warianty koncepcji zagospodarowania terenu przy zbiornikach wodnych nad Raszynką.

Założenie jest takie, aby jak najbardziej zachować naturalny charakter terenu, a przy tym nadać funkcje poszczególnym jego częściom. Pierwszy wariant jest najbardziej naturalistyczny z najmniejszym stopniem ingerencji w krajobraz, gdzie przewidziano alejki z nawierzchni mineralnych i drewnianych i elementy małej architektury wykonane z naturalnych materiałów. Przy wejściu do parku znajdowałyby się instalacje artystyczne i toalety, a nieco dalej łącznik pomiędzy stawami z naturalną łąką kwietną i drewnianymi pomostami. Dalej byłoby miejsce na organizację wydarzeń gminno-sołeckich z placem z altaną i drewnianym tarasem widokowym. Znajdujący się obok teren z dziką ostoją ptaków pozostawiony zostanie w niezmienionej formie. Po prawej stronie znajdowałby się plac zabaw z rzeźbami zwierząt wykonanymi z wikliny, górką saneczkową i naturalnymi pagórkami do wspinania się oraz strefa rekreacyjna ze stołami piknikowymi i zagajnik spacerowy. Natomiast po drugiej stronie stawu zaplanowano taras nadwodny z siedziskami i tunelem z żywej wikliny, a obok strefę piknikową z drewnianymi szałasami i paleniskami.

Drugi wariant nieznacznie różni się od tego pierwszego, który uzupełniono o nowe elementy, np. ścieżkę rowerową, zaplecze i toalety w miejscu organizacji wydarzeń, drewniane podesty przy terenie nadwodnym i strefę edukacyjno-przyrodniczą w ostoi ptaków, ale poszczególne elementy wykonane byłyby z mniej naturalnych materiałów, łatwiejszych w utrzymaniu. Natomiast wariant trzeci jest najbardziej rozbudowany i zakłada stworzenie tu miejsca wypoczynkowo-sportowego. Na terenie znajdowałby się taras wędkarski przy wejściu do parku, a przy miejscu organizacji wydarzeń strefa sportów wodnych z pomostem. Natomiast za ostoją ptaków znajdowałaby się strefa rekreacji czynnej, gdzie byłby plac zabaw z parkiem trampolin, tor wrotkarski i pumptuck, boisko do siatkówki plażowej, urządzenia do ćwiczeń i ścianka wspinaczkowa.

Podczas spotkania mieszkańcy odrzucili trzeci wariant i byli za tym, aby połączyć warianty 1 i 2 tak, aby jak najmniej zmienić naturalny charakter miejsca. Teren mógłby być uporządkowany, uzupełniony o elementy małej architektury, toalety i roślinność, ścieżkę edukacyjną i niewielki obszar rekreacyjny dla dzieci oraz alejki spacerowe dla pieszych, które nie łączyłyby się ze ścieżkami rowerowymi. Zebrani mieli również wątpliwości co do organizowania w tym miejscu imprez masowych, ale byli zgodni, że miejsce spotkań dla mieszkańców byłoby jak najbardziej wskazane. Zgodnie z planami teren byłby również wyłączony z ruchu samochodowego - parking dla pojazdów wyznaczono przy skrzyżowaniu al. Topolowej i ul. Kolejowej. Wszystkie te uwagi będą brane pod uwagę przy tworzeniu ostatecznej wersji projektu, którego realizacja rozpocznie się już w przyszłym roku. - Należę do takich osób, które nie odkładają rzeczy ważnych na półkę. Uważam, że jest to strata czasu i energii, ale też dawanie obietnic, których się później nie wypełnia. Dlatego chciałabym ten projekt wdrożyć w życie jak najszybciej. Projekt zagospodarowania terenu ma być gotowy na wiosnę, a mając już gotowy projekt będziemy mogli przystąpić do realizacji zadania i jednocześnie starać się o pozyskiwanie funduszy – mówi Pani Wójt. – Realizacja projektu na pewno rozpocznie się w przyszłym roku, nawet jeśli mielibyśmy go wykonywać etapowo w ciągu najbliższych kilku lat. Jesteśmy gminą wiejską z 18-tysiącami mieszkańców i bardzo dobrym budżetem z 200 mln zł, ale mamy też duże potrzeby. Prowadzimy dość intensywną politykę inwestycyjną – budujemy przedszkole, świetlicę w Pęcicach, Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie i wiele innych. Chcemy, aby było to miejsce dobre do życia, a zieleń musi temu towarzyszyć, dlatego musimy poszukiwać dodatkowych pieniędzy.

Ci mieszkańcy, którzy nie mieli możliwości przyjść na spotkanie, będą mogli okazję wypowiedzieć się w kolejnych konsultacjach z mieszkańcami, które planowane są w następnych etapach realizacji projektu.

Zachęcamy do pozostawienia opinii na stronie: https://www.michalowice.pl/zbiornikmichalowice

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Stawy nad Raszynką z koncepcją zagospodarowania


To może Cię zainteresować: