15 października, oprócz wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, odbędzie się referendum, w którym postawiono 4 pytania. Ideę referendum mieszkańcy mogą poznać w ramach ogólnopolskiej akcji #GłosujeszDecydujesz - Tour de Referendum, w ramach której 4 października eksperci Fundacja Klubów Gazety Polskiej przyjechali do Pruszkowa.

Tego dnia w Pruszkowie pojawił się mobilny bus. Prezentowany był film przedstawiający ideę referendum, a w specjalnym namiocie można było porozmawiać z ekspertami i napić się kawy.

Jak zaznaczają organizatorzy, w wolnej Polsce odbywały się już referenda, w których obywatele decydowali o kwestiach kluczowych dla funkcjonowania państwa. 18 lutego 1996 roku przeprowadzono referendum na temat powszechnego uwłaszczenia i niektórych kierunków wykorzystania majątku państwowego. Frekwencja nie przekroczyła 33%, a więc referendum nie byi wiążące. 25 maja 1997 roku przeprowadzono referendum nt. przyjęcia Konstytucji RP. Frekwencja przekroczyła 50%, a pozytywne stanowisko zajęło 53,5% uczestników. Kolejne referendum przeprowadzono 7 i 8 czerwca 2003 roku. Pytano o zgodę na akcesję Polski do Unii Europejskiej. Frekwencja 59%, za było 77,5% uczestników. Ostatnie referendum przeprowadzono 6 września 2015 roku. Dotyczyło wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu, stosunku do dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa oraz interpretacji zasad prawa podatkowego. Frekwencja na poziomie 7,8% sprawiła, że referendum nie było wiążące.

W referendum wszyscy mamy możliwość odpowiedzieć na 4 pytania:

  • Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?
  • Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?
  • Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?
  • Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?

Warto zaznaczyć, że udział w referendum nie jest obowiązkowy i osoba, która głosuje tego dnia w wyborach może odmówić w nim udziału. Jest to też forma wyrażenia swojego zdania w kwestiach prezentowanych pytań. Aby referendum było wiążące frekwencja musi wynieść co najmniej 50%. By głos nie był liczony do frekwencji, zgodnie z prawem brak chęci udziału w referendum trzeba zgłosić członkowi komisji wyborczej. Fakt ten musi zostać odnotowany w spisie wyborców.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: