Ruszył przetarg na dokumentacje S50 - Autostradowej Obwodnicy Warszawy

GDDKiA ogłosiła właśnie postępowania przetargowe na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz uzyskaniem decyzji środowiskowej dla dwóch odcinków Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej po zachodniej stronie Stolicy. Korytarz drogi obejmuje między innymi gminy Baranów, Jaktorów, Żabia Wola, Tarczyn, Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Żyrardów i Wiskitki

Zadaniem wykonawcy jest przygotowanie dokumentacji zawierającej wariantowy przebieg dwóch odcinków Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej zlokalizowanych pomiędzy planowanym połączeniem OAW z drogą ekspresową S10 w okolicy Naruszewa pod Płońskiem oraz S7 na południe od Warszawy. Drugim wymaganiem przetargu, dla każdego z zadań, jest przygotowanie materiałów i wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). GDDKiA złoży je we właściwym organie celem przeprowadzenia postępowania administracyjnego, które zakończy się wydaniem decyzji środowiskowej.

S10 i Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej (OAW)

GDDKiA opracowała Studium korytarzowe dla drogi ekspresowej S10 (odcinek Toruń - Warszawa) wraz z Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej. Zaproponowano cztery warianty korytarzy dla planowanej trasy, a efekty prac przedstawiono samorządom, o czym informowaliśmy na naszej stronie w podsumowaniu spotkań.

Warianty OAW to jedynie osie korytarzy wskazane podczas opracowania Studium korytarzowego. Korytarze dla danego wariantu mają po ok. 5 km szerokości, z dodatkowymi poszerzeniami w miejscach wymagających szerszych analiz. Docelowo pod przyszłą budowę drogi na odcinku szlakowym potrzebny będzie pas o szerokości ok. 100 m. Nieco więcej w miejscach węzłów i MOP.

Wykonawca Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami niezbędnymi do uzyskania DŚU dla części OAW między jej północnym połączeniem z S10 i południowym z S7 przeanalizuje obszar wskazany na mapie. Zaproponuje w nim możliwe warianty przebiegu drogi.

Ustalenie docelowego przebiegu inwestycji nastąpi w procedurze wydania DŚU przez właściwego miejscowo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Rozwiązanie, dla którego zostanie wydana DŚU, na kolejnym etapie prac projektowych będzie podlegało uszczegółowieniom.
Dalsze prace będzie można prowadzić po pozyskaniu na nie środków finansowych.
 
S50 - odcinek od S10 do DK92

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie mazowieckim w powiatach płońskim, płockim i sochaczewskim. Obejmuje obszar gmin Naruszewo, Wyszogród, Młodzieszyn, Rybno i Sochaczew, z możliwością lokalizacji również na obszarach sąsiednich gmin. Początek odcinka założono na połączeniu z planowaną drogą ekspresową S10, wstępnie w rejonie m. Nacpolsk, w powiązaniu z sąsiednim zadaniem w ciągu dróg ekspresowych S10 i S50. Koniec odcinka założono na przecięciu z drogą krajową nr 92 po południowo-zachodniej stronie Sochaczewa, wraz z węzłem z drogą krajową nr 92 i w powiązaniu z sąsiednim zadaniem w ciągu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej.
S50/A50 - odcinek od DK92 do S7

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie mazowieckim na obszarze powiatów sochaczewskiego, żyrardowskiego, grodziskiego, grójeckiego i piaseczyńskiego. Obejmuje obszar gmin Sochaczew, miasto Sochaczew, Nowa Sucha, Teresin, Wiskitki, Jaktorów, Puszcza Mariańska, Radziejowice, Mszczonów, Żabia Wola, Pniewy, Tarczyn oraz Grójec, z możliwością lokalizacji również na obszarach sąsiednich gmin. Początek odcinka założono na przecięciu z drogą krajową nr 92 po południowo-zachodniej stronie Sochaczewa, w powiązaniu z sąsiednim zadaniem w ciągu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Koniec odcinka założono na połączeniu z drogą ekspresową S7, wstępnie na odcinku Złotokłos - Grójec, w powiązaniu z sąsiednim zadaniem w ciągu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: