Która trasa będzie najlepsza?

W połowie lutego w Gminie Żabia Wola odbyły się spotkania dotyczące planowanych inwestycji kolejowych CPK. Jakie jest stanowisko gminy w tej sprawie?

Przypominam, że zarówno ja, jak również Rada Gminy wyraziliśmy swoje negatywne stanowiska dotyczące przeprowadzenia inwestycji kolejowej i drogowej przez teren naszej gminy – informował Piotr Rybka – Wójt Gminy Żabia Wola. – Miejmy jednak na uwadze, że CPK Sp. z o.o. oraz GDDKiA zawarły już umowy na wykonanie dokumentacji związanej z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy aglomeracji warszawskiej oraz budowy linii kolejowej nr 88 na odc. Węzeł CPK – Grójec – Warka.

CPK zawarło umowę ze spółką IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo na wykonanie rozszerzonego studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ-R) dla projektu pn. „Budowa linii kolejowej nr 88 na odc. Węzeł CPK–Grójec–Warka”. Wynikiem rozpoczęcia prac nad dokumentem było przedstawienie 12 wariantów, z których  przedstawiciele gminy musieli wskazać 5 najmniej inwazyjnych dla Gminy Żabia Wola. W celu wypracowania wspólnego stanowiska odbyły się spotkania gminnego zespołu ds. CPK. Wypracowane zostało następujące stanowisko:
Gmina Żabia Wola mówi NIE wariantom 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11. Już na etapie konsultacji projektu dokumentu pn. „Strategiczne studium lokalizacyjne inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego” wyraziła sprzeciw wobec zakładanym planom budowy infrastruktury kolejowej i drogowej w wyznaczonych korytarzach. Sprzeciw ten jednak nie spowodował, że dalszych prac zaniechano.

Aby uniknąć sytuacji, że decyzje dotyczące Gminy Żabia Wola zostaną podjęte bez jej udziału, do dalszych konsultacji wskazano trzy warianty: 3, 4, 8 przebiegające w śladzie istniejącej linii kolejowej nr 12 Skierniewice–Łuków. Warianty te są akceptowalne przy uwzględnieniu budowy przystanku kolejowego dla połączeń lokalnych w miejscowości Grzegorzewice. Rozwiązaniami preferowanymi są natomiast warianty 5, 12 przebiegające poza terenem Gminy.

W dniu 9 marca o godzinie 18:00 w strażnicy OSP Skuły odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące Autostradowej Obwodnicy Warszawy. W temacie OBWODNICY (OAW):

Projektanci przedstawili 3 propozycje szlaków autostradowych. Każdy z nich w różnym stopniu przechodzi przez południowe tereny gminy Żabia Wola.

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: