Jest decyzja środowiskowa dla KDP do CPK

Spółka Centralny Port Komunikacyjny uzyskała decyzję środowiskową dla pierwszego z dwóch odcinków projektowanej linii Kolei Dużych Prędkości między Warszawą i Łodzią. W ciągu najbliższych dni zostanie ogłoszony przetarg na drążenie tunelu dalekobieżnego pod centrum Łodzi. Marcin Horała poinformował o tym podczas podsumowania swoich 1.500 dni na stanowisku pełnomocnika rządu ds. CPK.

- Ta decyzja środowiskowa to zielone światło dla budowy priorytetowej linii kolejowej Warszawa – Łódź w poszanowaniu dla ludzi i środowiska naturalnego. Naszym celem jest prowadzenie tej inwestycji w sposób optymalny dla regionu oraz z maksymalną korzyścią dla mieszkańców i pasażerów. To jest kluczowy fragment linii Warszawa – Łódź – Wrocław, czyli najbardziej potrzebnego odcinka torów w Polsce - mówi Marcin Horała.

Wniosek o wydanie decyzji został złożony we wrześniu ubiegłego roku. Wcześniej spółka CPK przeprowadziła całoroczne drobiazgowe badania środowiskowe. Na tej podstawie powstał raport oddziaływania na środowisko, który wraz z załącznikami liczy kilka tysięcy stron. Uwagi do raportu składali mieszkańcy w ramach procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu.

Decyzja warszawskiego RDOŚ posiada rygor natychmiastowej wykonalności. Dokument otwiera przed CPK drogę do wnioskowania o zgody wodnoprawne, decyzję lokalizacyjną, a następnie o pozwolenie na budowę.

Jednocześnie w RDOŚ w Łodzi toczy się zaawansowana procedura uzyskiwania wniosku o decyzję środowiskową dla odcinka węzeł CPK – Łódź (od drogi krajowej nr 50 po zachodniej stronie projektowanego lotniska do Łodzi Fabrycznej).

Jak wynika z harmonogramów, odcinek między Warszawą i Łodzią powinien być przejezdny jednocześnie z uruchomieniem pierwszego etapu lotniska.

Warto przypomnieć, że trasa Łódź – Warszawa będzie pierwszym odcinkiem nowej sieci KDP w Polsce. To priorytetowy fragment tzw. igreka, czyli nowej linii kolejowej między Warszawą, CPK, Łodzią, Wrocławiem i Poznaniem. Na tej trasie pociągi będą rozpędzały się do 250 km/h (prędkość projektowa to 350 km/h).

Dzięki tej inwestycji czas przejazdu między Łodzią a Warszawą skróci się do ok. 45 minut (dziś taka podróż trwa dwa razy dłużej). Założenia są takie, że z Łodzi do lotniska CPK pasażerowie dojadą w ok. pół godziny. Z kolei czas podróży z Wrocławia do Łodzi skróci się do ok. 1 godz. 10 min (dziś jeździmy tą trasą ok. 3 godz.), a do Warszawy – do ok. 1 godz. 55 min (dziś taki przejazd trwa ponad 4 godz.)

Dla ok. 1.500 km planowanych linii kolejowych CPK już gotowe lub przygotowywane są studia wykonalności. W ramach tej procedury odbywały się m.in. konsultacje społeczne, analiza wielokryterialna wariantów i wskazanie przebiegu preferowanego przez inwestora, czyli spółkę CPK.

Dla 450 km nowych linii trwa już zaawansowane projektowanie. Dotyczy to odcinków: Warszawa – Łódź i Łódź – Wrocław (to elementy „igreka”), a także Katowice –Ostrawa i Łętownia – Rzeszów.

Od początku lat 90. XX wieku w Polsce wyłączonych z ruchu zostało ok. 5.000 km torów, podczas gdy powstało zaledwie 50 km nowych. Dopiero inwestycje CPK pozwolą odwrócić ten trend. Ich realizacja oznacza przeciwdziałanie wykluczeniu transportowemu, które wciąż dotyka miliony Polaków. W sumie spółka CPK wybuduje 2000 km nowych linii.

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: