Nie odbyły się zaplanowane na miniony tydzień spotkania informacyjne dotyczące wstępnych prac koncepcyjnych dla planowanej Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW). GDDKiA podjęła decyzję o ich czasowym zawieszeniu. Terminy spotkań zostaną ustalone po przeprowadzeniu stosownych analiz i możliwych rozwiązań uwzględniających dotychczas podniesione argumenty merytoryczne i oczekiwania społeczne.

Dotychczasowe spotkania informacyjne pokazały potrzebę przeprowadzenia dodatkowych, wieloaspektowych analiz. Dotyczyć one będą m.in. kwestii środowiskowych, społecznych oraz optymalnych powiązań komunikacyjnych uwzględniających lokalne potrzeby i plany pozostałych inwestorów.

Pomimo braku spotkań, cały czas trwają konsultacje, których termin mija 28 marca br. W ramach prac projektowych dla OAW od DK92 do S7 można je składać pocztą e-mail na adres: oaw-dk92-s7@trakt.eu lub pocztą tradycyjną na adres: TRAKT Sp. z o.o. Sp.k., ul. Jesionowa 9a, 40-159 Katowice.

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: