1 lutego wzrasta cena biletów Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Zmiany cen podyktowane są wzrostami kosztów, zwłaszcza kosztów energii, oraz podwyżką płacy minimalnej. Ceny biletów na podróże pociągami Kolei Mazowieckich wzrosną średnio o 10 procent. Ceny biletów jednorazowych wzrosną w pociągach WKD od 4,10 zł w strefie I, 5,50 zł w strefie II i 8.00 zł strefie III. Zmianie ulegną też ceny innych biletów.

W związku ze zmianą cen biletów jednorazowych podróżni Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o., którzy posiadają bilety jednorazowe o nieaktualnej wartości nominalnej WKD, mogą dokonać zwrotu biletów jednorazowych, zakupionych do 31 stycznia 2020 r.  bez potrącenia odstępnego. Co ważne zwrotu biletów jednorazowych dokonuje Wydział Sprzedaży Usług, w drodze pisemnego wniosku.

Niestety jak podają przewoźnicy podniesienie cen biletów nie rekompensuje w całości podwyżki cen energii trakcyjnej. Pozostałą część pokryje samorząd województwa mazowieckiego w postaci rekompensaty.  Przypomnijmy, że ostatnia podwyżka cen biletów Kolei Mazowieckich miała miejsce w 2015 r.

Do pobrania

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: