Koleje Mazowieckie wprowadzą zmiany w cenniku od 1 lutego 2020 r. Podwyżka jest konsekwencją wzrostu opłat za energię oraz płacy minimalnej.

Ceny biletów na podróże pociągami Kolei Mazowieckich wzrosną średnio o 10 procent. Jest to podyktowane przede wszystkim wzrostem opłat za energię trakcyjną – jedną z najważniejszych pozycji budżetowych przewoźnika - prawie o 65 proc. za 1 MWh. Ponadto spółka poniesie wyższe koszty działalności z uwagi na wzrost płacy minimalnej o ponad 15 proc. w stosunku do 2019 r.

Podniesienie cen biletów nie rekompensuje w całości podwyżki cen energii trakcyjnej. Pozostałą część pokryje samorząd województwa mazowieckiego w postaci rekompensaty.  Przypomnijmy, że ostatnia podwyżka cen biletów Kolei Mazowieckich miała miejsce w 2015 r.

Zmiana obejmuje:

1) wzrost cen biletów średnio o 10%;

2) dodanie tabel opłat za bilety jednorazowe i odcinkowe miesięczne imienne dla nowej Oferty specjalnej obowiązującej na odcinku Tłuszcz – Ostrołęka;

3) Dział III Wykaz innych opłat - podwyższenie opłaty za:

  • wydanie biletu na przejazd w pociągu,
  • legalizację biletów abonamentowych,

od stacji i przystanków, na których czynna jest kasa biletowa prowadząca sprzedaż biletów danego rodzaju z 4,00 zł na 6,00 zł;

4) Dział IV Opłaty dodatkowe:

a) wzrost wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt pobieranych w pociągach Spółki „Koleje Mazowieckie - KM”:

  • ze 185 zł na 210 zł – w razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu,
  • ze 148 zł na 168 zł – za przejazd bez dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego albo bezpłatnego przejazdu,
  • z 74 zł na 84 zł – za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt,

b) w razie:

  • natychmiastowego uiszczeniu opłaty dodatkowej w pociągu, jej wysokość zostanie obniżona o ok. 30%,
  • uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty jej wysokość obniżona zostanie o ok. 20%,

c) wzrost opłaty dodatkowej za spowodowanie przez podróżnego nieuzasadnionego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego z 555 zł na 630 zł,

d) podwyższenie wysokości opłaty manipulacyjnej uwzględniającej ponoszone przez przewoźnika koszty czynności związanych ze zwrotem albo umorzeniem opłaty dodatkowej z 17 zł na 20 zł.

Do pobrania: Załącznik do Taryfy przewozowej Kolei Mazowieckich-KM obow. od 1.02.2020 r.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: