Czy wycinka drzew przy ul. Krasińskiego jest legalna?

Nasza redakcja otrzymała od zaniepokojonych mieszkańców Milanówka informację dotyczącą wycinki drzew na prywatnej działce przy ul. Krasińskiego, sąsiadującej z działką, na której znajduje się Willa Waleria. Jest to strefa konserwatorska. Natychmiast zwróciliśmy się do Urzędu Miasta z pytaniem, czy wycinka jest legalna? W dniu skierowania zapytania otrzymaliśmy odpowiedź, którą cytujemy poniżej.

Kwestia wycinki drzew jest Urzędowi Miasta znana. Odbyła się ona na terenie prywatnej posesji, działki leśnej nr ew. 4/8 obr. 05-17 w Milanówku, przy ul. Krasińskiego. Prace z zakresu wycinki drzew prowadzone były w dniu 21.07.2020 r. Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Milanówku, na polecenie Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią, dokonali kontroli i uzyskali od właściciela nieruchomości dokumentację składającą się z Decyzji nr 817/20 Starosty Grodziskiego ws. zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę z dnia 08.06.2020 roku oraz Decyzję Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie ws. zezwolenia na wyłączenie z produkcji gruntów leśnych, o nr sprawy ZZ-2/24-1-145/05/1356 z dnia 01 czerwca 2005r.

W związku z powyższym o wycince zawiadomiliśmy: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych, Starostę Grodziskiego. Są to organy właściwe do działania w powyższej sprawie.

Mamy nadzieję, że wymienione instytucje szybko ustosunkują się do legalności wycinki.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: