Kandydaci do Rady Miejskiej w Milanówku

W dniu 22 października minął termin zgłaszania kandydatów biorących udział w wyborach na radnych. Łamy naszego portalu dostępne są dla wszystkich kandydatów. Chcemy przedstawiać ich sylwetki i programy wyborcze oraz wszelkie informacje związane z wyborami. Poniżej prezentujemy listę zarejestrowanych kandydatów na radnych do Rady Miasta Milanówka

Okręg 1: Od północnej granicy Milanówka, po wschodniej stronie ul. Kościuszki do ul. Podgórnej, po północnej stronie ul. Podgórnej do ul. Piasta, po zachodniej stronie ul. Piasta do ul. Dworcowej, po wschodniej stronie ul. Dworcowej do torów PKP, wzdłuż torów PKP do ul. Kościuszki, po zachodniej stronie ul. Kościuszki do ul. Górnoleśnej, po południowej stronie ul. Górnoleśnej do ul. Grodeckiego, po wschodniej stronie ul. Grodeckiego do ul. Północnej, wzdłuż ul. Północnej do ul. Wojska Polskiego i dalej wschodnią stroną ul. Wojska Polskiego na północ do ul. Kwiatowej, od ul. Kwiatowej wzdłuż północno-zachodniej granicy miasta do ul. Kościuszki. Do obwodu włączone są posesje po obu stronach ul. Spokojnej, ul. Macierzanki, ul. Lawendowej, ul. Kościuszki, ul. Podgórnej (na odcinku pomiędzy ul. Grodeckiego i ul. Piasta), ul. Dworcowej, ul. Górnoleśnej i ul. Piasta (na odcinku pomiędzy ul. Kościuszki i ul. Dworcową).
Nazwa komitetu Nr Nazwisko i Imię Wiek Miejsce zamieszkania, poparcie , treść oświadczenia lustracyjnego *)
KWW A MY JESTEŚMY TWOIMI SĄSIADAMI  1 Noińska-Radomińska Ewa Maria 63 Milanówek
 2 Wojtczak Rafał Piotr 38 Milanówek
KWW "RAZEM DLA MILANÓWKA" 1 Wójcik Karol Andrzej 29 Milanówek
2 Małkowski Waldemar Jan 61 Milanówek
KW STOWARZYSZENIA MILANÓWEK DZIŚ I JUTRO 1 Potrzebowska Beata Danuta 49 Milanówek
2 Wlazło Wojciech Jerzy 60 Milanówek
KWW PRAWICA RAZEM DLA MILANÓWKA 1 Matuszkiewicz Jan Hubert 25 Milanówek
KWW "WSPÓLNY MILANÓWEK" 1 Kuraszkiewicz Honorata Anna 43 Milanówek
2 Zarakowski Marek Władysław 63 Milanówek

 
Okręg 2: Od ul. Kościuszki wzdłuż północno-wschodniej granicy Milanówka do torów PKP, wzdłuż torów PKP do ul. Dworcowej, po wschodniej stronie ul. Dworcowej do ul. Piasta, po zachodniej stronie ul. Piasta do ul. Podgórnej, po północnej stronie ul. Podgórnej do ul. Kościuszki, po wschodniej stronie ul. Kościuszki w kierunku północnym do granic miasta. Do obwodu włączone są posesje po obu stronach ul. Jemiołuszek, ul. Modrzewiowej, ul. Ruczaj, ul. Słowików, ul. Wiosennej, ul. Źródlanej, ul. Podgórnej (na odcinku pomiędzy ul. Wspólną i ul. Piasta) i ul. Piasta (na odcinku pomiędzy ul. Dworcową i ul. Podgórną) nie są natomiast włączone posesje przy ul. Dworcowej, ul. Kościuszki i ul. Spokojnej.

Nazwa komitetu Nr Nazwisko i Imię Wiek Miejsce zamieszkania, poparcie , treść oświadczenia lustracyjnego *)
KWW "RAZEM DLA MILANÓWKA"  1 Januszewska Ewa 45 Milanówek
2 Kemona Mariusz Łukasz 29 Milanówek
KWW "ZAWSZE MILANÓWEK" 1 Kubek Ewa Jolanta 41 Milanówek
KWW PRAWICA RAZEM DLA MILANÓWKA 1 Maciuszek Dawid Jan 27 Milanówek
KWW "WSPÓLNY MILANÓWEK" 1 Kołodziejski Leszek 61 Milanówek
KW STOWARZYSZENIA MILANÓWEK DZIŚ I JUTRO 1 Kopeć Dariusz Daniel 40 Milanówek
2 Młynarska Hanna Ewa 49 Milanówek


Okręg 3: Od skrzyżowania ul. Kwiatowej i ul. Wojska Polskiego, po wschodniej stronie ul. Wojska Polskiego do ul. Północnej, wzdłuż ul. Północnej do ul. Grodeckiego, po wschodniej stronie ul. Grodeckiego do ul. Górnoleśnej, po południowej stronie ul. Górnoleśnej do ul. Kościuszki, po zachodniej stronie ul. Kościuszki do torów PKP, wzdłuż torów PKP do zachodniej granicy miasta, zachodnią granicą miasta do skrzyżowania ul. Kwiatowej i ul. Wojska Polskiego. Do obwodu włączone są posesje po obu stronach ul. Bolesława Prusa, ul. Obwodu AK Bażant, ul. Grodeckiego i ul. Wojska Polskiego, nie są natomiast włączone posesje przy ul. Kościuszki i ul. Górnoleśnej.

Nazwa komitetu Nr Nazwisko i Imię Wiek Miejsce zamieszkania, poparcie , treść oświadczenia lustracyjnego *)
KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 1 Piskadło Danuta Irena 67 Milanówek
KWW RAZEM DLA MILANÓWKA 1 Swolkień-Osiecka Maria Stanisława 62 Milanówek
2 Duwel Magdalena 37 Milanówek
3 Tuszyński Jan Józef 21 Milanówek
KWW A MY JESTEŚMY TWOIMI SĄSIADAMI 1 Mietelska Justyna Anna 50 Milanówek
2 Sikorski Jarosław 56 Milanówek
3 Wróblewska Magdalena Elżbieta 47 Milanówek
KWW PRAWICA RAZEM DLA MILANÓWKA 1 Bogdzio Robert Artur 38 Milanówek
KW STOWARZYSZENIA MILANÓWEK DZIŚ I JUTRO 1 Banaszczyk Jacek Józef 45 Milanówek
2 Łocz Jacek Aleksander 66 Milanówek
3 Utrata Bożena Maria 50 Milanówek
KWW "ZAWSZE MILANÓWEK" 1 Galińska Ewa 61 Milanówek
KWW "WSPÓLNY MILANÓWEK" 1 Rosińska Elżbieta Wanda 57 Milanówek
2 Ołpiński Krzysztof Witold 56 Milanówek
3 Dryl Andrzej Marian 55 Milanówek

 
Okręg 4: Od ul. Piłsudskiego na wschód wzdłuż torów PKP do granicy miasta i wzdłuż wschodniej granicy do ul. Brwinowskiej, po zachodniej stronie ul. Brwinowskiej do ul. Królewskiej, po północnej stronie ul. Królewskiej do ul. Piłsudskiego, wschodnią stroną ul. Piłsudskiego do torów PKP. Do obwodu nie są włączone posesje przy ul. Brwinowskiej, ul. Królewskiej i ul. Piłsudskiego.

Nazwa komitetu Nr Nazwisko i Imię Wiek Miejsce zamieszkania, poparcie , treść oświadczenia lustracyjnego *)
KWW "WSPÓLNY MILANÓWEK" 1 Fok Krystyn Paweł 47 Milanówek
2 Mazur Remigiusz 44 Milanówek
KWW A MY JESTEŚMY TWOIMI SĄSIADAMI 1 Jasiński Michał Paweł 27 Milanówek
KWW RAZEM DLA MILANÓWKA 1 Olejnik Wojciech Julian 53 Milanówek
2 Dąbek Henryk Marian 54 Milanówek
KWW PRZEDSIĘBIORCÓW MAZOWSZA 1 Lis Arnold Bogusław 48 Milanówek
KWW MILANÓWEK - OGRÓD PRAWDZIWY 1 Grzegorzewska Anna Wanda 37 Milanówek
KWW "ZAWSZE MILANÓWEK" 1 Sobczak Maria 51 Milanówek
KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP  1 Lissowski Andrzej Bogdan 64 Milanówek
KW STOWARZYSZENIA MILANÓWEK DZIŚ I JUTRO 1 Kuźmiński Mirosław Piotr 43 Milanówek
2 Osiadacz Bożena Elżbieta 51 Milanówek

 
Okręg 5: Od zachodniej granicy miasta ul. Warszawska do ul. Piłsudskiego, wschodnią stroną ul. Piłsudskiego do ul. Królewskiej, północną stroną ul. Królewskiej do zachodniej granicy miasta, zachodnią granicą miasta do torów PKP. Do obwodu włączone są posesje po obu stronach ul. Jedwabnej, ul. Piłsudskiego z wyłączeniem bloku przy ul. Piłsudskiego 5, natomiast nie są włączone posesje przy ul. Królewskiej. Z obwodu wyłączony jest również blok przy ul. Okólnej 7

Nazwa komitetu Nr Nazwisko i Imię Wiek Miejsce zamieszkania, poparcie , treść oświadczenia lustracyjnego *)
KWW MILANÓWEK - OGRÓD PRAWDZIWY  1 Przyborska-Atkonis Katarzyna 31 Milanówek
KWW "RAZEM DLA MILANÓWKA" 1 Zieliński Michał Stefan 29 Milanówek
2 Matyszkiewicz Ewa 53 Milanówek
KWW "WSPÓLNY MILANÓWEK" 1 Matusiak Adam Sławomir 47 Milanówek
2 Magdziak-Mierzwińska Monika Anna 37 Milanówek
KWW PRAWICA RAZEM DLA MILANÓWKA 1 Maciuszek Monika 27 Milanówek
KW STOWARZYSZENIA MILANÓWEK DZIŚ I JUTRO 1 Trębińska Małgorzata Diana 41 Milanówek
2 Wiśniewska Barbara Karolina 72 Milanówek
KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 1 Stefaniak Piotr Kazimierz 26 Milanówek


Okręg 6: Od ul. Piłsudskiego po północnej stronie ul. Królewskiej i ul. Brwinowskiej do wschodniej granicy miasta, wzdłuż wschodniej granicy Milanówka w kierunku południowym do ul. Podkowiańskiej, po zachodniej stronie ul. Podkowiańskiej, po północnej stronie ul. Kazimierzowskiej i ul. Nowowiejskiej do ul. Królewskiej. Do obwodu włączone są posesje po obu stronach, ul. Jarosława Iwaszkiewicza, ul. Promyka, ul. Sympatycznej, ul. Królewskiej i ul. Brwinowskiej, natomiast nie są włączone posesje przy ul. Podkowiańskiej, ul. Kazimierzowskiej, ul. Nowowiejskiej i ul. Konwaliowej.

Nazwa komitetu Nr Nazwisko i Imię Wiek Miejsce zamieszkania, poparcie , treść oświadczenia lustracyjnego *)
KW STOWARZYSZENIA MILANÓWEK DZIŚ I JUTRO 1 Starościak Włodzimierz Jerzy 68 Milanówek
2 Szyszkowski Grzegorz Michał 65 Milanówek
KWW PRAWICA RAZEM DLA MILANÓWKA 1 Kędzierski Mieczysław 51 Milanówek
KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 1 Siennicka Zofia Helena 58 Milanówek
KWW "RAZEM DLA MILANÓWKA" 1 Parol Waldemar Jan 50 Milanówek
2 Kuszkowski Karol 28 Milanówek
KWW "WSPÓLNY MILANÓWEK" 1 Ewertowski Janusz Antoni 61 Milanówek
KWW A MY JESTEŚMY TWOIMI SĄSIADAMI 1 Czajkowska-Strawińska Katarzyna Małgorzata 40 Milanówek
2 Nowak-Jakoniuk Beata Agnieszka 41 Milanówek

 
Okręg 7: Od zachodniej granicy miasta po północnej stronie ul. Królewskiej do ul. Piłsudskiego, w kierunku południowym po wschodniej stronie ul. Nowowiejskiej i ul. Kazimierzowskiej do ul. Podkowiańskiej, po zachodniej stronie ul. Podkowiańskiej do granicy miasta (tory WKD), od torów WKD na południe wzdłuż granicy Milanówka do ul. Królewskiej. Do obwodu włączone są posesje po obu stronach ul. Chabrów, ul. GEN. Augusta E Fieldorfa, ul. Niezapominajki, ul. Por. Stefana Hellera, ul. Sarniej, ul. Stokrotki, ul. Zielnej ul. Nowowiejskiej, ul. Kazimierzowskiej, ul. Podkowiańskiej, ul. Konwaliowej i ul. Królewskiej (na odcinku pomiędzy zachodnią granicą miasta a ul. Nowowiejską) oraz bloki przy ul. Piłsudskiego 5 i Okólnej 7.

Nazwa komitetu Nr Nazwisko i Imię Wiek Miejsce zamieszkania, poparcie , treść oświadczenia lustracyjnego *)
KWW A MY JESTEŚMY TWOIMI SĄSIADAMI 1 Kossut Tomasz 34 Milanówek
2 Krzyczkowski Janusz 37 Milanówek
KW STOWARZYSZENIA MILANÓWEK DZIŚ I JUTRO 1 Kacprzyński Piotr 56 Milanówek
2 Olczak Jerzy Dyonizy 62 Milanówek
KWW "WSPÓLNY MILANÓWEK" 1 Krystek Aleksandra Anna 47 Milanówek
KWW PRAWICA RAZEM DLA MILANÓWKA 1 Kędzierska Izabela Helena 19 Milanówek
KWW "RAZEM DLA MILANÓWKA" 1 Słowik Katarzyna Irena 35 Milanówek
2 Jasek Łukasz Daniel 28 Milanówek
 
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: