Kapitan Jak Kubek - odszedł na wieczną wartę

W dniu 18. lutego zmarł  kpt. Jan Kubek pseudonim „Kukułka”, harcerz 148 Mazowieckiej Drużyny Harcerskiej, żołnierz Szarych Szeregów, Związku Walki Zbrojnej AK, członek Środowiska „Mielizna” Milanówek Obwodu „Bażant” Armii Krajowej, Honorowy  Obywatel Milanówka. Odznaczony Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim, Medalem Wojska, Odznaką za udział w Akcji "Burza", Odznaką Weterana Walk o Niepodległośc. Cześć jego pamięci.

Pogrzeb Jana Kubka w czwartek, 23 lutego. Msza św. w kościele św. Jadwigi o godz. 11.00, po mszy wyprowadzenie na miejscowy cmentarz.

To odejście przeżywam w szczególny sposób. Tak niedawno, bo przed sześciu tygodniami, miałam przyjemność i zaszczyt siedzieć vis a vis Pana Jana Kubka na opłatkowym spotkaniu Środowiska AK Ośrodek „Mielizna”, które odbyło się w sobotę 7. stycznia, w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej w Milanówku. Umawialiśmy się wstępnie na spotkanie. Panu Janowi bardzo zależało, by mógł przekazać Czytelnikom Obiektywnej Gazety internetowej jak najwięcej informacji o swoich kolegach, którzy z narażeniem życia walczyli z niemieckim okupantem o wolność Ojczyzny, o godne życie nas wszystkich. Nie zdążyliśmy…


W 2010 roku Pan Jan Kubek spisał swoje wspomnienia. Otrzymaliśmy je od córki, Pani Elżbiety Kubek, łącznie ze zdjęciami archiwalnymi zamieszczonymi w galerii. W tym momencie ten tekst ma już wartość historyczną, zamieszczamy go więc w wersji oryginalnej, bez dokonania jakichkolwiek zmian.

Rodzinie zmarłego składamy serdeczne wyrazy współczucia Redakcja Obiektywnej Gazety Internetowej


Milanówek 2010.04.19


Życiorys i informacje o działalności zawodowej i kombatanckiej Jana Kubka.

Kubek Jan ur. 24.04.1924 Ryków k. Lwowa pow. Złoczów
Inżynier technolog drewna. Żołnierz Szarych Szeregów, ZWZ AK ps. ,,Kukułka”
Ośrodek ,,Mielizna” Milanówek Obwód ,,Bażant”.


W Milanówku mieszkam od 1934 roku. Byłem harcerzem 148 MDH w Milanówku w Szkole Powszechnej Nr 2 od 1937 roku do momentu wkroczenia Niemców do Milanówka w 1939 roku. Od dnia 1.09.1939 roku wraz z innymi harcerzami 148 MDH pod dowództwem druha Wacława Wdowiaka pełniłem służbę jako łącznik przydzielony do obrony przeciwlotniczej w Gminie Milanówek , do momentu wkroczenia Niemców do Milanówka tj. ( 12 – 13.09.1939). Pod koniec października 1939 roku wraz z innymi harcerzami przeszedłem do konspiracji. Pierwszą akcję konspiracyjną wraz z innymi harcerzami wykonaliśmy w dniu 1.11.1939 roku w nocy dekorując groby żołnierzy Września 1939 roku na cmentarzu w Milanówku. Groby zostały udekorowane biało – czerwonymi chorągiewkami oraz zapaliliśmy znicze.

W okresie od 11.1939 – 8.1940 r. pod dowództwem druha Wacława Wdowiaka wraz z innymi harcerzami 148 MDH zbieraliśmy broń porzuconą lub ukrytą przez żołnierzy kampanii wrześniowej 1939 r. Broń zebraną później przekazaliśmy do 32 plutonu. We wrześniu 1939 roku w gospodarstwie moich rodziców ukrywali się żołnierze Września 1939 roku m.in.: por. Żebrowski, ppor. Antoni Zalewski. Po przeszkoleniu wojskowym w sierpniu 1940 roku wraz z innymi kolegami harcerzami ze 148 MDH zostałem wcielony do 32 plutonu ZWZ Ośrodka ,,Mielizna” porucznika Stefana Hellera ps. ,,Sokólicz”. W drugiej połowie 1943 roku zostałem wyznaczony do Oddziału Specjalnego ( OS) 32 plutonu pod komendą porucznika Stefana Hellera ps. ,,Sokólicz”. Ukończyłem Szkolę Podoficerską w kwietniu 1944 roku uzyskując stopień kaprala. W maju 1944 roku utworzono w 32 plutonie nową drużynę składającą się z harcerzy przychodzących z Szarych Szeregów. W drużynie tej pełniłem obowiązki dowódcy drużyny. Podczas pełnienia służby żołnierskiej w szeregach ZWZ – AK brałem udział m.in. w : akcjach ubezpieczania komend, obiektów cywilnych i wojskowych, nasłuchów radiowych, radiostacji nadawczo – odbiorczych, ubezpieczania zrzutów broni, przerzutów broni, przechowywania broni, zdobywania broni w akcjach dywersyjno – sabotażowych. W pierwszą rocznicę śmierci gen. Władysława Sikorskiego na polecenie druha Wacława Wdowiaka w nocy 4.07.1944 roku zdjęliśmy na ulicy Warszawskiej w Milanówku stare tablice, a zamontowaliśmy nowe z nazwą ulicy ul. Władysława Sikorskiego . Na terenie gospodarstwa moich rodziców w Milanówku przy ul. Olszowej 24 odbywały się szkolenia wojskowe, przechowywanie broni, ukrywali się żołnierze z 32 plutonu AK oraz ludność cywilna. W dniach 2 - 3.08.1944 roku podczas koncentracji Ośrodka ,,Mielizna” kwaterowała u nas część 32 plutonu ( uzbrojonego). Wraz z moim bratem Zbigniewem przewoziliśmy transportem konnym moich rodziców broń, rannych żołnierzy, papier do tajnej drukarni. Po Powstaniu Warszawskim kilkuosobowy uzbrojony oddział z d - cą podchorąży ps. ,,Tomek ”ukrywał się w gospodarstwie moich rodziców. Mój brat Zbigniew transportem konnym moich rodziców przewiózł oddział do Puszczy Mariańskiej.19.01.1945 roku została rozwiązana Armia Krajowa w Milanówku przez porucznika Stefana Heller ps.,,Sokólicz”.

Pod koniec stycznia 1945 roku z polecenia por. ,,Sokólicza” broń i amunicję zdaliśmy na posterunek Milicji Obywatelskiej w Milanówku. Broń została przewieziona przeze mnie , mojego brata Zbigniewa transportem konnym moich rodziców. Oficjalnego przekazania broni na posterunku Milicji Obywatelskiej dokonał Andrzej Sobieniak ps. ,,Lis”. Po kilku dniach przyjechali do mojego domu funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej, dokonali rewizji oraz zatrzymano mnie. Po rozwiązaniu Armii Krajowej zostałem powołany do służby wojskowej w Oficerskiej Szkole Rezerwy Piechoty w Lublinie. Z wojska zostałem zwolniony w stopniu kaprala podchorążego na własną prośbę w celu kontynuowania przerwanej przez okupację nauki. Maturę zdałem w Liceum Ogólnokształcącym w Milanówku w 1946 roku. Jako kapral podchorąży prowadziłem zajęcia z Przysposobienia Wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym w Milanówku pod kierunkiem kapitana Tadeusza Leciejewicza. Dostałem polecenie od dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Stefana Jaczewskiego , ażeby oddział Przysposobienia Wojskowego LO brał udział w uroczystościach : 1 Maja, 3 Maja, 9 Maja 1946 roku. Uroczystość w dniu 1 Maja odbyła się bez zakłóceń. Natomiast w dniu 3 Maja 1946, wyprowadzając oddział z kościoła św. Jadwigi w Milanówku podeszli do nas funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej z nakazem rozejścia się, informując nas że pochodu nie będzie. Wbrew zakazom Milicji Obywatelskiej poprowadziłem Oddział Przysposobienia Wojskowego Liceum Ogólnokształcącego w Milanówku, oddając honor Sztandarowi Szkolnemu L.O i wprowadziłem pochód od strony stacji PKP do Teatru Letniego na akademię. Po tym incydencie byłem przesłuchiwany przez funkcjonariuszy UB w gabinecie dyrektora Stefana Jaczewskiego. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w Liceum Ogólnokształcącym w Milanówku (1946 r.) rozpocząłem studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Technologii Drewna. Studia ukończyłem w 1952 roku uzyskując tytuł inżyniera technologii drewna. W latach 1952 - 1992 pracowałem w przemyśle drzewnym m.in. w : Fabryce Mebli w Warszawie ( kierownik Wydziału Produkcji), Fabryce Płyt Paździerzowych i Drewnopodobnych w Żyrardowie ( kierownik Laboratorium i Kontroli Technicznej oraz Zastępca Kierownika Wytworni), Przedsiębiorstwie Kompletacji Dostaw Obiektów Przemysłowych ,,Bekazed” Warszawa ( główny technolog rozruchów fabryk płyt wiórowych i drewnopodobnych w Polsce i zagranicą), Biurze Projektów i Kompletacji Obiektów Przemysłowych ,,Prozemak” Warszawa ( główny technolog ds. rozruchów fabryk wiórowych i drewnopodobnych w kraju i zagranicą). Za przedterminowe oddanie do eksploatacji Fabryki Płyt Wiórowych w Rzepedzi pow. Sanok otrzymałem Brązowy Krzyż Zasługi.

W Środowisku Żołnierzy AK Ośrodek ,,Mielizna” Milanówek w okresie od 8.03.1991 – 10.2004 pełniłem obowiązki Sekretarza, Wiceprzewodniczącego, Przewodniczącego Komisji ds. Ewidencji, Weryfikacji Odznaczeń i Awansów oraz Dowódcy Pocztu Sztandarowego.

W tym czasie zajmowałem się załatwianiem uprawnień kombatanckich dla członków Środowiska, uprawnień dla wdów po kombatantach, odznaczeń Krzyż Armii Krajowej, Krzyż Partyzancki, Medal Wojska, Odznakę za udział w Akcji ,,Burza”, Odznakę Weterana oraz awansami wojskowymi. Zajmowałem się rejestracją Sztandaru Ośrodka ,,Mielizna” Milanówek, składając dokumenty i fotografie w celu rejestracji Sztandaru. Rejestracja Sztandaru miała miejsce 25.05.1998 roku. W czerwcu 1998 roku Zarząd Główny ŚZŻAK poinformował Środowisko ,,Mielizna” Milanówek, że Sztandar Ośrodka ,,Mielizna” jest wpisany do rejestru w grupie sztandarów wojskowych pod numerem Sz /W/126/98 ( jako Sztandar wojskowy ma pierwszeństwo występowania przed Sztandarami związkowymi i innymi). Po utworzeniu się Zarządu Środowiska ,,Mielizna” w czerwcu 1991 roku, przewodniczący Środowiska ,,Mielizna” Andrzej Kiełkiewicz, Helena Czyżewicz i Jan Kubek zgłosili się do Przewodniczącego Związku Kombatantów pułkownika Czesława Szelachowskiego i ustalono warunki współpracy, m.in.że Poczet Sztandarowy Kombatantów występuje jako pierwszy podczas obchodów świąt: 1 Września, 11 Listopada, a poczet Sztandarowy ,,Mielizny” 3 Maja i podczas wszystkich uroczystości dotyczących Armii Krajowej. W czerwcu 1998 Jan Kubek poinformował v-ce Przewodniczącego Związku Kombatantów Czesława Ciesielczyka, że Sztandar ,,Mielizny” jest wpisany do rejestru ŚZŻAK w grupie Sztandarów wojskowych pod numerem Sz /W/126/98.Do dnia 31.12.2004 Poczet Sztandarowy ,,Mielizny” wystąpił 88 razy podczas uroczystości w Milanówku, Warszawie i wielu innych miejscowości. Sztandar Ośrodka ,,Mielizna” Milanówek wystąpił również podczas uroczystości pogrzebowych Ministra Adama Bienia w dn.10.03.1998 w Ossali pow. Staszów. Uczestniczyłem w tych uroczystościach jako d-ca Pocztu Sztandarowego . W dniu 8.11.1998 roku w Szkole Podstawowej Nr 2 w Milanówku odbyła się uroczystość poświęcenia Tablicy Pamiątkowej im. Wacława Wdowiaka Komendanta Szarych Szeregów, Kierownika Łączności Obwodu ,,Bażant” ( inicjatywa Zofii Szałowskiej, Feliksa Dzierżanowskiego, Mieczysława Fastyna, Jana Kubka – którzy ufundowali tablicę). W 60. rocznicę utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego skwerowi u zbiegu ulic Kościelnej, Kościuszki ,św. Jadwigi nadano imię Adama Bienia i poświęcono Tablicę Pamiątkową. Z inicjatywy Andrzeja Szolca nadano imię skwerowi, a z inicjatywy Jana Kubka Urząd Miasta ufundował Tablicę pamiątkową).

W dniu 25.05.2000 w Milanówku w Szkole Podstawowej Nr 2 odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Armii Krajowej, poświęcenia Sztandaru Szkoły ( chrzestni Sztandaru: Stefania Kuske, Jan Kubek) oraz Tablicy Pamiątkowej. Uroczystość odbyła się z inicjatywy uczniów żołnierzy Szarych Szeregów i AK tj.: Feliksa Dzierżanowskiego, Mieczysława Fastyna, Jana Kubka. W dniu 25.05.2002 odbyła się w Milanówku uroczystość poświęcenia Tablicy Pamiątkowej Pamięci Żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego walczących na terenie Milanówka w latach 1939 – 1945 ( inicjatywa Feliksa Dzierżanowskiego, Mieczysława Fastyna, Jana Kubka). W dniu 27.09.2003 roku w Milanówku odbyła się uroczystość nadania skwerowi u zbiegu ulic Dworcowej, Krakowskiej imienia Wacława Wdowiaka i poświęcenia Tablicy Pamiątkowej pamięci Wacława Wdowiaka ps. ,,Las”, ,,Stanisław” – Komendanta Szarych Szeregów i Szefa Łączności Obwodu ,,Bażant” ( inicjatywa żołnierzy Szarych Szeregów i AK : Feliksa Dzierżanowskiego, Mieczysława Fastyna, Jana Kubka). W dniu 2007.02.12 wystąpiłem z wnioskiem do Pana Burmistrza mgr Jerzego Wysockiego o nadanie imienia ulicy por. Stefana Hellera ps. .Sokólicz” – ostatniego komendanta Ośrodka ,,Mielizna”. Nawiązałem współpracę w Milanówku ze szkołami i harcerzami, Związkiem Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych . Od 2000 roku na prośbę Okręgu ŚZŹAK w Warszawie do chwili obecnej zajmuję się zbieraniem informacji o żołnierzach AK Środowiska ,,Mielizna” i żołnierzach innych środowisk pochowanych pochowanych na cmentarzu w Milanówku.

Odznaczenia: Krzyż Armii Krajowej, Krzyż Partyzancki, Medal Wojska, Odznaka za Udział w Akcji ,,Burza”, Odznaka Weterana Walk o Niepodległość.

Dyplomy: Dyplom Uznania za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej ( 30.03.1998), Złota Odznaka Zasługi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Nr.423 ( 27.09.2006), Dyplom Medalu ,,PRO MEMORIA” Nr 1021/KU/08 ( 3.06.2008).

Awansowany:

Do stopnia podporucznika ( 1995)
Do stopnia porucznika ( 1999)
Do stopnia kapitana ( 2009)

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Kapitan Jak Kubek - odszedł na wieczną wartę


To może Cię zainteresować: