W dniu 27. listopada 2012 r. w Milanowskim Centrum Kultury odbyła się konferencja poświęcona twórczości Jarosława Marka Rymkiewicza, spotkanie z poetą – mieszkańcem Milanówka oraz gala wręczenia statuetek Złotego Rymka i Złotego Ryma najlepszym uczestnikom I edycji Ogólnopolskiego Konkursu Rymkiewiczowskiego, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Obywatelskiego.

Prace konkursowe w wykonaniu licealistów i studentów, inspirowane twórczością poety, oceniło jury złożone z pedagogów milanowskich szkół  i pracowników naukowych Uniwersytetów: Warszawskiego, Jagiellońskiego i Łódzkiego.

Spotkanie rozpoczęło się konferencją naukową, w której pięciu prelegentów wygłosiło wykłady na temat roli poezji Jarosława Marka Rymkiewicza w polskiej literaturze, kulturze i świadomości Polaków oraz wartości, jakie przekazuje poeta. Prelegenci wypowiadali się o twórczości poety w różnych aspektach, począwszy od metodologii jego twórczości (prof. Ewa Paczoska - UW), poprzez spojrzenie poety na historię – najważniejszego punktu odniesienia jego utworów (Prof. Andrzej Nowak - UJ), po jego subiektywny odbiór natury i filozofię życia (dr. Hab. Olaf Krysowski – UW). Prelekcja dr Marzeny Woźniak-Łabieniec (UŁ) dotyczyła cenzury, której poddawana była twórczość Rymkiewicza w czasach PRL. Ostatnią i, zdaniem wielu, najciekawszą wypowiedź przygotował pisarz i publicysta Rafał Ziemkiewicz, który w twórczości Rymkiewicza dostrzegł kultywowanie najważniejszej dla narodu polskiego wartości – dumy narodowej wywodzącej się ze złotej wolności szlacheckiej. Poeta, jako gość honorowy, z uwagą przysłuchiwał się interpretacji własnych utworów.
Po prelekcjach nastąpiła przerwa, podczas której liczni uczestnicy spotkania mogli porozmawiać z Jarosławem Markiem Rymkiewiczem, interpretatorami jego twórczości i nabyć książki m. in. autorstwa poety.

Następnie odbyła się gala wręczenia nagród i GRAND PRIX uczestnikom Ogólnopolskiego Konkursu Rymkiewiczowskiego, wśród których byli licealiści i studenci. W obu kategoriach autorzy najlepszych prac zostali uhonorowani statuetką Złotego Rymka i Złotego Ryma.  Statuetka była inspirowana rzeźbą mieszkającego w Milanówku w okresie międzywojennym artysty-rzeźbiarza Jana Szczepkowskiego.
Wśród licealistów nagrody zdobyli:
1.    Grand Prix – Milena Kusiak z Kutna – statuetka Złoty Rymek oraz 1500 złotych;
2.    II nagroda – Sonia Nowacka z Międzyrzecza – nagrodę pieniężną 1000 złotych wręczył fundator Starosta Powiatu Grodziskiego Marek Wieżbicki;
3.    III nagroda – Paulina Kaźmierczak z Łodzi – nagrodę rzeczową wręczył  fundator Burmistrz Milanówka Jerzy Wysocki.

Skład jury oceniającego prace uczniów szkół ponadgimnazjalnych: 
Elżbieta Przeździecka (przewodnicząca) – nauczycielka, pedagog, wieloletni dyrektor Zespołu Szkół Gminnych nr 1 w Milanówku;
Maria Swolkień-Osiecka – nauczycielka, pedagog, wieloletnia dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. gen. Józefa Bema w Milanówku;
Wanda Pokrzywnicka – nauczycielka, pedagog.

W kategorii prac studentów  wyższych uczelni nagrody przyznano:
1.    Grand Prix – Mieszko Wandowicz z Wrocławia – statuetka Złoty Rym oraz 2000 złotych (wręczający prof. Andrzej Nowak),
2.    II nagroda – Joanna Maj z Wrocławia – nagroda pieniężna 1500 zł ufundowała  Fundacja Stefczyka (wręczający Rafał Ziemkiewicz),
3.    III nagroda – Marcelina Górowska z Nowego Sącza – nagroda rzeczowa (wręczająca dyrektor MCK – Aneta Majak).
Dodatkowo nagrodę specjalną otrzymał Dariusz Kawa z Krakowa – pobyt w hotelu w Szczawnicy

Skład jury oceniającego prace studentów:
prof. Andrzej Nowak (przewodniczący) – historyk, profesor nauk humanistycznych, redaktor naczelny dwumiesięcznika "Arcana", autor m. in. Od Polski do post-polityki Intelektualna historii zapaści RP, Powrót do Polski, Polska i trzy Rosje. Studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego;
Małgorzata Bojanowska – dyrektor Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie, redaktor Podkowiańskiego Magazynu Kulturalnego;
dr Agata Chałupnik – pracownik zakładu Teatru i Widowisk w Instytucie Kultury Polskiej (Uniwersytet Warszawski).

Sponsorem nagród pieniężnych była Fundacja Stefczyka, a III nagrodę w kategorii uczelni wyższych ufundowała redakcja „Wspólny Powiatu”.

Galę wręczenia nagród I edycji Ogólnopolskiego Konkursu Rymkiewiczowskiego uświetnił koncert fortepianowy „Co słychać u Rymkiewicza?” Utwory Chopina, Szumana i Beethowena wykonał młody i utytułowany już pianista Michał Bruliński z Milanówka.

Gość honorowy Marek Jarosław Rymkiewicz przeczytał kilka swoich wierszy z tomiku „Zachód słońca w Milanówku”, za który w 2003 r. otrzymał Nagrodę literacką Nike.

Organizatorom należą się ogromne gratulacje i słowa uznania za styl i poziom  zarówno Konferencji jak i gali. Jak podkreśliła Małgorzata Podgórska-Paciorek, celem Ogólnopolskiego Konkursu Rymkiewiczowskiego było popularyzowanie czytelnictwa, literatury polskiej, historii Polski oraz idei promowania małych ojczyzn – w tym przypadku Milanówka, z którym od wielu lat związany jest  Jarosław Marek Rymkiewicz, a jego  twórczość  stanowi  właśnie doskonałe medium do realizacji tego celu.

Tekst przygotowała Elżbieta Tryburcy-Kubacka  przy współudziale Błażeja Gembala - ucznia klasy II Społecznego Gimnazjum w Milanówku. 

fot. Dawid Puszcz

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: