Leśnicy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności podczas spacerów w Lesie Młochowskim koło Podkowy Leśnej. Podczas prac gospodarczych natrafiono na wiele pozostałości po działaniach wojennych z czasów II wojny światowej.

O zagrożeniu informowała na ostatniej sesji Rady w Podkowie Leśnej pani Burmistrz Małgorzata Stępień-Przygoda. W 2012 r. w ramach projektu "Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych, zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe" wykonano oczyszczanie saperskie terenów w sąsiedztwie siedziby Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze.

Na terenie Lasów Młochowskich już wcześniej znajdowano wiele niebezpiecznych przedmiotów. W tym roku zlecono przeprowadzenie ekspertyzy dla szerszego terenu na południowy-wschód od Podkowy Leśnej i postawiono tablice informujące o zagrożeniu. Oczyszczanie terenu rozpocznie się w 2014 r.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: