Podkowa Leśna z 48,2% w pełni zaszczepionych mieszkańców jest liderem ogólnopolskiego rankingu zaszczepionych. Jak ten poziom wygląda w innych gminach?

Analizę danych przygotowuje Centrum e-Zdrowia we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Centrum GovTech, NFZ oraz GUS. Przypisanie osoby zaszczepionej do danej gminy odbywa się według algorytmu, który do numeru PESEL osoby zaszczepionej przyporządkowuje adres zamieszkania na podstawie 5 źródeł danych. Algorytm został skonstruowany tak aby wyznaczony adres był jak najbardziej zbliżony do faktycznego adresu zamieszkania zaszczepionego pacjenta, biorąc także pod uwagę takie czynniki jak kompletność danych i ich jakość.

5-stopniowy algorytm przyporządkowujący adresy korzysta z baz danych w następującej kolejności:

  1. Centralny Wykaz Ubezpieczonych - obejmuje ubezpieczonych w ZUS i KRUS, w tym osoby zgłoszone do ubezpieczenia.
  2. IKP / Gabinet - adres podany przez pacjenta w Indywidualnym Koncie Pacjenta lub adres podany podczas wizyty lekarskiej. Brane są pod uwagę wyłącznie adresy podane po 1 stycznia 2021 r.
  3. Karta Szczepień - adres podany przez pacjenta podczas szczepienia rejestrowany przez pracownika medycznego w Karcie Szczepień,
  4. Adres Zameldowania - adres zameldowania Pacjenta wg rejestru PESEL,
  5. Adres Punktu Szczepień - adres placówki, w której zostało wykonane szczepienie. Wykorzystanie tej bazy danych ma charakter uzupełniający cały algorytm.

Pod uwagę brane są wyłącznie adresy dla których udało się wyznaczyć poprawny kod TERYT gminy. Do liczby zaszczepionych mieszkańców wliczane są tylko osoby posiadające numer PESEL oraz, które podały numer PESEL przy szczepieniu.

Na których pozycjach plasują się gminy z naszej okolicy?

Miejsce
w Polsce
Gmina Powiat Procent mieszkańców w pełni zaszczepionych Mieszkańcy w pełni zaszczepieni
1
Podkowa Leśna
grodziski
48,20%
1 834
8
Michałowice
pruszkowski
45,40%
8 337
21
Piastów
pruszkowski
42,20%
9 540
33
Brwinów
pruszkowski
40,60%
10 899
38
Raszyn
pruszkowski
40,40%
8 878
44
Pruszków
pruszkowski
39,80%
24 961
51
Milanówek
grodziski
39,60%
6 526
86
Nadarzyn
pruszkowski
38,50%
5 533
274
Grodzisk Mazowiecki
grodziski
34,70%
17 335
557
Żabia Wola
grodziski
31,70%
2 925
1162
Jaktorów
grodziski
27,40%
3 475
1417
Baranów
grodziski
25,90%
1 393
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: