Amerykańskie poszukiwania dobrych praktyk

Reprezentanci lokalnych organizacji pozarządowych, samorządu oraz grup nieformalnych spotkali się z przedstawicielem Agencji Stanów Zjednoczonych ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID). Steven Eastham przyjechał do Grodziska Mazowieckiego aby porozmawiać o lokalnych doświadczeniach w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, które można by wykorzystać w podobnych działaniach m.in. na Bałkanach czy Ukrainie. Gospodarzem spotkania było Stowarzyszenie Europa i My.

W spotkaniu udział wzięli grantobiorcy programu Działaj Lokalnie, przedstawiciele lokalnych samorządów, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających w powiecie grodziskim. Spotkanie służyło wymianie doświadczeń i prezentacji najbardziej efektywnych działań w regionie, ale także stało się okazją do krótkiego podsumowania dotychczasowej realizacji programu Działaj Lokalnie oraz wręczenia symbolicznych czeków tegorocznym zwycięzcom konkursu grantowego.

Agencja Stanów Zjednoczonych ds. Rozwoju Międzynarodowego (U.S. Agency for International Development (USAID) została powołana 3 listopada 1961 roku rozporządzeniem wydanym przez prezydenta Kennedy'ego na mocy Ustawy o Pomocy Zagranicznej (Foreign Assistance Act) z dnia 4 września. USAID jest głównym organem amerykańskiej administracji, zajmującym się pomocą państwom podnoszącym się z klęsk żywiołowych, walczącym z biedą oraz wprowadzającym demokratyczne reformy, z naciskiem kładzionym na długoterminową pomoc. Działania USAID w Polsce zakończyły się w 2000 roku, kiedy oficjalnie uznano nasz kraj jako miejsce, gdzie transformacja od gospodarki planowanej centralnie do rynkowej zakończyła się sukcesem. Obecnie rząd amerykański poszukuje sposobów pomocy Ukrainie, krajom Bałkańskim czy byłym republikom radzieckim, z czym związane było przybycie przedstawiciela USAID do Grodziska Mazowieckiego.

Ta wizyta to dla nas duże wyróżnienie. Dostrzeżono nasze działania i oceniono jako społecznie ważne. To istotne nie tylko dla nas, ale i wszystkich z którymi do tej pory współpracowaliśmy – mówi Daniel Prędkopowicz prezes Stowarzyszenia Europa i My. Podczas wizyty przedstawiciel amerykańskiej administracyjnej wziął udział w prezentacji na temat założeń i realizacji programu Działaj Lokalnie oraz Lokalnych Partnerstw PAFW (Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności) prowadzonych w powiecie grodziskim przez Stowarzyszenie Europa i My.

Działaj Lokalnie to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, którego celem jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, w ramach których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości. – Od 2006 roku w powiecie grodziskim wsparliśmy już ponad 70 lokalnych inicjatyw przekazując na ten cel ponad 300.000 zł – mówi Daniel Prędkopowicz. – Realizacja tych projektów to tysiące zaangażowanych osób, setki wolontariuszy i dziesiątki wydarzeń otwartych, które integrują mieszkańców naszego terenu – dodaje. Tylko w tym roku Stowarzyszenie Europa i My przekazało kolejnych 7 grantów o wartości 30 tys. zł.

Spotkanie zorganizowane w związku z wizytą amerykańskiego gościa było doskonałą okazją do podzielenia się refleksjami na temat funkcjonowania Działaj Lokalnie. – Niezwykle ważne jest, że to program skierowany na współpracę, czyli na to, czego brakuje w naszych relacjach społecznych – podkreśliła Ewa Domaradzka ze Związku Podkowian. – Fundusze z tego programu przeznaczone są na lokalne działania, dzięki którym możemy realizować nasze potrzeby i pomysły – dodała. Prezes Stowarzyszenia Na rzecz Rozwoju Kask i Okolic, Grażyna Tober także wskazywała na fakt, że program Działaj Lokalnie nastawiony jest na współpracę, co jest szczególnie ważne dla działań jej organizacji i mieszkańców. – Nie działamy w pustej przestrzeni. Wokół nas są ludzie z konkretnymi celami i zadaniami, w które staramy się wpisać naszymi skromnymi działaniami, tworząc wielki świat, który dzieje się wokół nas.

Program przez szereg lat realizowany był przy współpracy z samorządami w powiecie grodziskim. Nie zabrakło ważnego dla dyskusji głosu przedstawicielek tego środowiska. Obecne na spotkaniu urzędniczki podkreślały wagę inicjatyw pozarządowych. – 25 lat temu nie do końca wiedzieliśmy jak działa sektor pozarządowy. Dziś widzimy jak wielki to obszar i jak wspaniałe zadania Państwo realizują – przyznała Maria Grabowska, wiceburmistrz gminy Grodzisk Mazowiecki. Z kolei Burmistrz Podkowy Leśnej, Małgorzata Stępień-Przygoda, podkreśliła rolę Stowarzyszenia Europa i My w procesie budowania współpracy sektora pozarządowego i samorządowego. Podziękowała za realizację programu Działaj Lokalnie. – Szereg inicjatyw udało się już zrealizować. Budowanie zrozumienia, zaufania i integracji – to wszystko wydarzyło się w powiecie grodziskim, również z inicjatywy stowarzyszenia, za co bardzo mocno dziękuję, jako burmistrz Podkowy Leśnej, ale też jako mieszkanka gminy Baranów.

Po dyskusji z przedstawicielami organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych Steven Eastham odwiedził Filię Biblioteki Gminnej przy ul. Westfala 3, która bierze dział w Programie Rozwoju Bibliotek. Zwiedzając Pawilon Kultury był pod wielkim wrażeniem zarówno samego miejsca, jak i działań na rzecz lokalnej społeczności prowadzonych przez bibliotekę kierowana przez Dorotę Olejnik.

Ostatnim punktem programu było spotkanie z redakcją internetowej telewizji obywatelskiej „GTV Twoja okolica", która powstała w ramach programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”. Podczas tej części wizyty przedstawiciel USAID rozmawiał z wolontariuszami pracującymi dla telewizji, poznał historię powstania zespołu oraz motywację do działania poszczególnych osób.

Na zakończenie Steven Eastham podkreślił, że zmiany o których mówi się w kontekście rozwoju demokracji w Polsce są dla niego widoczne na wielu poziomach, w tym w Grodzisku Mazowieckim. – Ilekroć wracam do Polski, jestem zaskoczony zmianami, które dokonują się w waszym kraju. Ta zmiana dzieje się również dzięki takim organizacjom jak Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności czy Stowarzyszenie Europa i My. Z perspektywy Waszyngtonu patrzymy na działania i rezultaty PAFW, ale dzięki temu spotkaniu możemy teraz zejść poziom niżej i bezpośrednio obserwować Wasze wyniki – powiedział przedstawiciel USAID. – Operując relatywnie małymi kwotami, dokonujecie wielkich zmian. Jestem pod olbrzymim wrażeniem – dodał Steven Eastham.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: