Ponad 20 nagród i wiele wyróżnień wręczono 15 października 2012 r. w Centrum Kultury na uroczystej gali zorganizowanej przez Starostę Powiatu Grodziskiego i Burmistrza Grodziska Maz. z okazji dnia Komisji Edukacji Narodowej.

Uroczystość rozpoczęła występem artystycznym dzieci z przedszkoli nr 1, 4, 5 i 7 w Grodzisku Maz. oraz z niepublicznych przedszkoli „Tęczowe ognisko”, „Mały poliglota” i przedszkola Sióstr Opatrzności Bożej.

Zebranych przywitał Starosta Powiatu Grodziskiego Marek Wieżbicki oraz Burmistrz Grodziska Maz. Grzegorz Benedykciński.
Młodzież często mówi na to święto „dzień nauczyciela”. Myślę, że w tym określeniu jest wiele szacunku dla tego zawodu – mówił starosta Marek Wieżbicki. – Cieszę się niezmiernie, że w tradycji polskiej nadal utrzymuje się zwyczaj wręczania nauczycielom kwiatów. Pokazuje to naszą wdzięczność. Oby ta wdzięczność zawsze was dotykała i była z wami.

Po oficjalnym przywitaniu starosta i burmistrz rozdali występującym dzieciom cukierki, a następnie Grzegorz Benedykciński zaprezentował najnowsze grodziskie inwestycje edukacyjne. Pokazał także plany przebudowy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Grodzisku Maz. Temat ten omówimy szerzej na łamach naszego portalu w najbliższych dniach. Nie mogło w prezentacji oczywiście zabraknąć innych grodziskich inwestycji i filmu o parku rozrywki Adventure World Warsaw.

Po prezentacji ostatnich grodziskich dokonań pani Lidia Abramczyk – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w grodziskim starostwie – przedstawiła przyjętą ostatnio przez radnych Strategię Oświatową Powiatu Grodziskiego na lata 2013-2017.

Po prezentacjach rozpoczęła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień dla nauczycieli oraz pracowników administracyjnych szkół. Rozdanie nagród było połączone z występami artystycznymi dzieci z grodziskich szkół gminnych i ze szkół ponadgimnazjalnych zarządzanych przez powiat.

Nagrody burmistrza dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej otrzymali:

 • Renata Prędkopowicz – Wicedyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego 1
 • Irena Mikułowicz – Przedszkole Nr 7
 • Marlena Forysiak – Szkoła Podstawowa Nr 1
 • Renata Bielak – Szkoła Podstawowa Nr 2
 • Aleksandra Siwek – Szkoła Podstawowa w Adamowiznie
 • Katarzyna Galla – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Książenicach
 • Anna Adydan – Wicedyrektor Gimnazjum Nr 1
 • Elżbieta Sado – Wicedyrektor Gimnazjum Nr 2
 • Izabela Engel – Gimnazjum Nr 3

Nagrody starosty otrzymali:

 • Urszula Słupska – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Milanówku
 • Agnieszka Klonowska – Dyrektor Zespołu Szkół im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Maz.
 • Andrzej Chojnacki – Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Licelnych Nr 2 w Grodzisku Maz.
 • Anna Straus-Pawłowska – Zespół Szkół Nr 1 w Milanówki
 • Urszula Dąbrowska-Cychol – Zespół Szkół im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Maz.
 • Ewa Kossakowska – Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz.
 • Ewa Kuran – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 • Marcin Cabak – Publiczne Ognisko Plastyczne
 • Cezary Skalski – Zespół Szkół Technicznych i Licelnych Nr 2 w Grodzisku Maz.
 • Irena Więcławska – Zespół Szkół Nr 2 im gen. J. Bema w Milanówku

Burmistrz i starosta wręczyli także nagrody za wyróżniającą pracę zawodową dla pracowników administracyjno-obsługowych:

 • Elżbieta Gumowska – Przedszkole Nr 1
 • Anna Kuldanek – Centrum Kształcenia Praktycznego
 • Alicja Malinowska – Gimnazjum Nr 3
 • Andrzej Wiszowaty – Szkoła Podstawowa Nr 6

Burmistrz złożył gratulacje w związku z otrzymaniem Medalu Komisji Edukacji Narodowej pani Annie Szafarz – nauczycielce Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Maz. Wręczono również wyróżnienia nauczycielom i pracownikom administracyjnym szkół.

Podczas uroczystości wręczono stypendia dla uczniów i nauczycieli z funduszu stypendialnego prowadzonego przez Fundację Miasto – Ogród Książenice. Fundacja na Fundusz Stypendialny dla uzdolnionych dzieci z gminy Grodzisk Mazowiecki zebrała 15.050 złotych. Ufundowano 3 dwuosobowe stypendia dla ucznia i nauczyciela, który wspiera ucznia w rozwoju swojego talentu. Szerzej temat ten opiszemy w najbliższym czasie.

Uroczystość ta była także okazją do wręczenia Teresie Barcikowskiej pracującej w ZSTiL Nr 2 w Grodzisku Maz. odznaki za 50-letnią przynależność do Związku Nauczycielstwa Polskiego. Nie zabrakło także podziękowań dla firm Gefco Polska, Raben Polska i Centrum Kształcenia Praktycznego za możliwość realizacji programu praktyk dla uczniów.

Na zakończenie uroczystości wręczone zostały honorowe wyróżnienia Rady Powiatu Grodziskiego „Mecenas Kultury”, o czym napiszemy w najbliższych dniach.

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Dzień Komisji Edukacji Narodowej w Grodzisku


To może Cię zainteresować: