Kolejne Targi Pracy w Powiecie Grodziskim

W dniu 16.10.2014 r. o godz. 10.00, w Zespole Szkół przy ulicy Żwirki i Wigury w Grodzisku Mazowieckim, Starosta Grodziski Marek Wieżbicki i Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Hanna Wilamowska powitali uczestników VI Grodziskich Targów Pracy.

Do udziału w targach organizatorzy zaprosili pracodawców, agencje zatrudnienia, a także ekspertów reprezentujących instytucje związane z rynkiem pracy. Mieszkańcom powiatu grodziskiego udostępniono około 400 ofert pracy. Wydarzenie poprzedziła kampania informacyjna przeprowadzona w lokalnych mediach, na stronie internetowej urzędu, a także podczas spotkań organizowanych dla osób zarejestrowanych w urzędzie. Osoby bezrobotne, poszukujące pracy oraz zainteresowani zmianą zatrudnienia mogli w bezpośrednim kontakcie z pracodawcą uzyskać informacje dotyczące warunków pracy na interesujących ich stanowiskach i zdecydować o złożeniu aplikacji.

Z możliwości uczestnictwa w VI Grodziskich Targach Pracy skorzystało około 600 osób, co w kontekście danych urzędu pracy – 2300 zarejestrowanych osób bezrobotnych, stanowi około 1/4 ogółu. Należy mieć na uwadze fakt, iż dane statystyczne nie wskazują realnej liczby osób dotkniętych problemem bezrobocia. Część osób cechuje pasywność wobec rynku pracy, a uzyskanie statusu osoby bezrobotnej wynika z innych niż podjęcie zatrudnienia celów i motywacji. W wyniku zmiany ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która nastąpiła 27 maja br. urzędy pracy, dysponując kwestionariuszem do profilowania pomocy dla osób bezrobotnych, mają większą niż dotychczas możliwość zidentyfikowania osób faktycznie zainteresowanych podjęciem pracy i zastosowania wobec nich adekwatnych narzędzi wsparcia.

Grodziskie Targi Pracy organizowane regularnie od 3 lat - dzięki uprzejmości i we współpracy z dyrekcją Zespołu Szkół przy Żwirki i Wigury - stanowią niezmiennie okazję do efektywnych spotkań pracodawców i potencjalnych pracowników. Dziękując pracodawcom za dotychczasowy udział, organizatorzy wyrażają nadzieję, iż kolejne targi pracy zaplanowane na wiosnę 2015 roku, będą szansą dla dotychczas nieuczestniczących w nich firm i instytucji oraz osób poszukujących pracy. Mamy nadzieję, że targi pozytywnie przyczynią się do rozwiązywania problemów z zatrudnieniem i poprawią sytuację na lokalnym rynku pracy.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: