Władzom Szpitala Zachodniego i Powiatu Grodziskiego zależy na ciągłym podnoszeniu poziomu świadczonych usług. Dlatego w 2022 roku zaplanowano wyczekiwane od dawna inwestycje oraz zakupy niezbędnego sprzętu.

Proces inwestycyjny w szpitalu zachodnim trwa nieprzerwanie od wielu lat. W minionym roku dokonano modernizacji pomieszczeń szpitalnych oraz zakupu sprzętu medycznego i niemedycznego. Zakupiono między innymi 2 przenośne respiratory, 5 łóżko-foteli dla pacjentów dializowanych oraz stół zabiegowy z ruchomym blatem pływającym dla Pracowni Elektrostymulacji. Na potrzeby Oddziału Kardiologii Ogólnej zakupiony został echokardiograf służący do wykonywania echa serca. Kolejnym zrealizowanym zakupem sprzętowym było wyposażenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej i Pracowni Elektrofizjologii, zakupiono też i zainstalowano urządzenia niezbędne do zapewnienia cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb szpitalnych oddziałów ratunkowych, a także wykonano fundament wraz z infrastrukturą i instalacją pod montaż nowego zbiornika na tlen.

W 2022 roku ruszy jedna z najważniejszych, wyczekiwanych od dawna inwestycji - budowa całodobowego lądowiska dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. 3 stycznia br. podpisano umowę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie przedsięwzięcia z budżetu województwa mazowieckiego. Inwestycja ma polegać na budowie płyty lądowiska nad dachem budynku Szpitala wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym budową zewnętrznego szybu windowego. Budowa lądowiska zwiększy dostępność do leczenia pacjentów w stanie bezpośredniego zagrożenia życia i znacząco skróci czas ich transportu. Całkowita wartość zadania wynosi 6 170 233,00 zł, w tym dotacja z budżetu województwa mazowieckiego: 3 600 000,00 zł.

Kolejną inwestycją zaplanowaną na 2022 rok jest modernizacja instalacji gazów medycznych. Jej przewidywana wartość to 5 000 000 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Lokalnych wyniesie 80% wartości, czyli 4 000 000 zł. Projekt zakłada dostosowanie systemu instalacji gazów medycznych do wymogów ustawy z dnia 20 maja 2021 roku o wyrobach medycznych oraz opracowanie projektu wielobranżowego i jego wykonanie.

W tym roku zostanie także złożony wniosek o dofinansowanie na wykonaniu dodatkowej sali operacyjnej w ramach istniejącego Bloku Operacyjnego w Szpitalu Zachodnim. Wartość inwestycji oszacowano na 2 800 000 zł, kwota dofinansowania wyniosłaby 2 380 000 zł.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: