Miniony rok był bardzo trudny dla służby zdrowia, niemniej w Szpitalu Zachodnim rozpoczęto w tym okresie kilka bardzo ważnych i wyczekiwanych inwestycji.

Najważniejszą z nich niewątpliwie jest budowa całodobowego lądowiska dla helikopterów, które umożliwi szybszy transport pacjentów w stanie bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia do Szpitala w celu uzyskania pomocy medycznej po udarach, zawałach mięśnia sercowego, wypadkach komunikacyjnych, itp. Wartość całkowita zadania wynosi 7 995 000 zł.

Zadanie realizowane jest przy współfinansowaniu z budżetu:

  • Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 3 600 000 zł.
  • Centralnego Portu Komunikacyjnego w wysokości 1 000 000 zł.
  • Samorządu Powiatu i Miasta Grodzisk Mazowiecki w wysokości 3 395 000 zł.

Planowany termin zakończenia budowy to listopad 2023 r.

Kolejnym ważnym zadaniem jest wykonanie dodatkowej sali operacyjnej. Aktualnie ogłoszony został przetarg na wykonanie zadania w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. Termin realizacji zadania planowany jest do 30.10.2023 r. Głównym celem tego zadania inwestycyjnego jest zwiększenie dostępności do sal operacyjnych i liczby planowych zabiegów oraz możliwość wydzielenia w razie konieczności jednej sali dla pacjentów podejrzanych lub zakażonych SARS-Cov-2 wymagających natychmiastowej interwencji zabiegowej. W okresie trwającej pandemii wykonano ponad 40 takich zabiegów.

Zadanie realizowane będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Obejmować będzie: wielobranżowy projekt budowlany wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami zgodnie z wytycznymi  użytkownika zawartymi  w PFU oraz realizację przebudowy bloku.

Jest to zadanie priorytetowe służące zwiększeniu bezpieczeństwa, jakości świadczonych usług oraz poprawy warunków pracy personelu.

  • Całkowita wartość zadania: 4 400 000 zł
  • Wkład własny:   3 400 000 zł
    • w tym wnioskowana kwota z Rządowego Funduszu Polski Ład: 2 380 000 zł 
    • oraz kwota dotacji od Sejmiku Wojewódzkiego w wysokości 1 000 000 zł.

W szpitalu modernizowana jest też instalacja gazów technicznych, którą wymusiła pandemia COVID-19. Uruchomienie w szpitalu oddziałów covidowych dla pacjentów zakażonych, wymagających podłączenia do respiratorów i zestawów do terapii wysokoprzepływowej, co wielokrotnie wywoływało gwałtowny spadek ciśnienia na zasileniu instalacji gazów medycznych (tlenu) do urządzeń. Przegląd czynnych instalacji gazów medycznych wykazał nieszczelności i uszkodzenia urządzeń instalacyjnych, konieczność dostosowania ich do wymogów ustawy z dnia 20.05.2021 r. o wyrobach medycznych, opracowanie projektu wielobranżowego i jego wykonanie.

Umowa na wykonanie projektu została podpisana 07.09.2022 r., z terminem realizacji do końca listopada 2023 r. Wartość realizowanej inwestycji w ramach Polskiego Ładu wynosi 4 899 654 zł.

To nie koniec ważnych inwestycji. Szpital oczekuje na pozytywną decyzję Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w sprawie wniosku na realizację zadania pn. „Termomodernizacja Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim”, którego wartość po aktualizacji wyniesie prawie 25 mln zł.

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: