Prezentujemy listę radnych wybranych w wyborach samorządowych 2014 do Rady Powiatu Grodziskiego.

Poszczególne komitety uzyskały następującą ilość mandatów

 • KW Platforma Obywatelska RP - 6
 • KW Prawo i Sprawiedliwość - 6
 • KWW ZIEMIA GRODZISKA - 6
 • KWW WSPÓLNY POWIAT GRODZISKI - 3

Radnymi zostali:

 • Okręg 1
  • Hardt Wojciech Robert z listy nr 4 KW Platforma Obywatelska RP
  • Terlikowski Jerzy Tadeusz z listy nr 3 KW Prawo i Sprawiedliwość
  • Wieżbicki Marek Zdzisław z listy nr 23 KWW ZIEMIA GRODZISKA
  • Śliwiński Michał Sławomir z listy nr 23 K WW ZIEMIA G RODZISKA
  • Wiąckowska Iwona Jolanta z listy nr 3 KW Prawo i Sprawiedliwość
  • Zacny Małgorzata z listy nr 4 KW Platforma Obywatelska RP
  • Pieniążek Paweł z listy nr23 KWW ZIEMIA GRODZISKA
  • Sędzińska Małgorzata Barbara z listy nr 23 KWW ZIEMIA GRODZISKA
  • Wdowiak Władysław Tomasz z listy nr 23 KWW ZIEMIA GRODZISKA
  • Galiński Piotr Stanisław z listy nr23 KWW ZIEMIA GRODZ
 • Okręg 2
  • Kajak Zbigniew Stanisław z listy nr 3 KW Prawo i Sprawiedliwość
  • Owczarek Zofia Maria z listy nr 22 KWW WSPÓLNY POWIAT GRODZISKI
  • Sankiewicz Krzysztof Tadeusz z listy nr 4 KW Platforma Obywatelska RP
  • Karp Bogumiła Aniela z listy nr 3 KW Prawo i Sprawiedliwość
 • Okręg 3
  • Filipiak Krzysztof z listy nr 22 KWW WSPÓLNY POWIAT GRODZISKI
  • Markowski Krzysztof Władysław z listy nr 4 KW Platforma Obywatelska RP
  • Paciorek Mirosław Marian z listy nr 3 KW Prawo i Sprawiedliwość
  • Olizarowicz Andrzej z listy nr 22 KWW WSPÓLNY POWIAT GRODZlSKI
 • Okręg 4
  • Kamiński Sławomir Aleksander z listy nr 4 KW Platforma Obywatelska RP
  • Paluch Włodzimierz Paweł z listy nr 3 KW Prawo i Sprawiedl iwość
  • Świdlicki Bronisław Jerzy z listy nr 4 KW Platforma Obywatelska RP

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: