Wybory samorządowe przyniosły dużą rewolucję w Radzie Powiatu Grodziskiego. Na I Sesji  nowej kadencji, zwołanej na 27 listopada 2014, wyłoniła się nowa koalicja - Ziemi Grodziskiej, Prawa i Sprawiedliwości oraz Wspólnego Powiatu. Zmienił się również skład Zarządu.

Sesję rozpoczęła najstarsza z radnych, pani Bogumiła Karp z Prawa i Sprawiedliwości. Powitała wszystkich przybyłych i odczytał treść ślubowania radnych. Następnie radni, w kolejności alfabetycznej, składali ślubowanie. Po uroczystym ślubowaniu Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej, pani Grażyna Rafałowicz, wręczyła nowo wybranym radnym zaświadczenia o wyborze na radnego.

Kolejnym punktem Sesji było przyjęcie porządku obrad, a następnie powołanie Komisji Skrutacyjnej. Do komisji zgłoszeni zostali: Piotr Galiński, Włodzimierz Paluch i Bronisław Świdlicki.

Po wyborze Komisji Skrutacyjnej przystąpiono do wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Powiatu.

Na stanowisko przewodniczącego Rady Powiatu zgłoszeni zostali: Jerzy Terlikowski, startujący z list PiS i Wojciech Hardt z PO.

W głosowaniu tajnym Przewodniczącym został Jerzy Terlikowski. Otrzymał 15 głosów. Były Przewodniczący Wojciech Hardt otrzymał 6 głosów.

- Dziękuje bardzo radnym za powierzone zaufanie. W miarę swoich możliwości postaram się nie zawieść. – mówił nowo wybrany Przewodniczący Rady - Chciałbym podziękować bardzo serdecznie poprzedniemu Przewodniczącemu Panu Wojciechowi Hardtowi Mam nadzieję, że przy wsparciu radnych również będziemy pracować w zgodzie.

- Jako przewodniczący pierwszej i czwartej kadencji Rady Powiatu Grodziskiego liczę na wspólną pracę nad programem Powiatu  – mówił Wojciech Hardt - Liczę, że spełni Pan oczekiwania nie tylko tych co na pana głosowali ale wszystkich radnych.

Następnie radni wybierali dwóch wiceprzewodniczących. Kandydaturę Michała Śliwińskiego złożył Krzysztof Filipiak, a Iwony Wiąckowskiej - Zbigniew Kajak.

Stanowisko klubu Platformy Obywatelskiej RP przedstawił Sławomir Kamiński - W związku z tym, że podczas poprzedniego głosowania zawiązała się koalicja PSL i PiS, klub Platformy Obwatelskiej RP nie będzie zgłaszał radnych. Przeciwko tak wygłoszonemu oświadczeniu stanowczo zaprotestował nowy Przewodniczący, prosząc o wskazanie chociażby jednego radnego PSL. Radny Kamiński wytłumaczył swoją pomyłkę stwierdzając, że chodziło mu o ugrupowanie Ziema Grodziska.

W głosowaniu tajnym 15 głosami wybrano Michała Śliwińskiego i 14 głosami Iwonę Wiąckowską na wiceprzewodniczących. W głosowaniu oddano 6 głosów nieważnych.

- Po raz pierwszy zostałam wybrana na Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu. Nie ukrywam, że jest to dla mnie wyzwanie i przyjmuję to jako wyróżnienie – mówiła Iwona Wiąckowska - Myślę, że nie zawiodę wyborców i będę ich godnie reprezentować w Radzie Powiatu.
- Chciałem podziękować wszystkim radnym ,którzy obdarzyli mnie zaufaniem. Po raz drugi w swojej karierze samorządowej będę piastował zaszczytne stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. – mówił Michał Śliwiński - Będę starał się jak najbardziej pomóc Przewodniczącemu w sprawnym przygotowaniu sesji oraz jej prowadzeniu.

Po wybraniu wiceprzewodniczących radni przystąpili do wyboru starosty. Kandydaturę Marka Wieżbickiego zgłosił Michał Śliwiński. Starosta poprzedniej kadencji został wybrany ponownie na to stanowisko 15 głosami za przy 6 przeciw.

- Chciałem podziękować radnym za to, że po raz kolejny obdarzyli mnie zaufaniem. – mówił Marek WIeżbicki - Cieszę się, że po raz kolejny zostałem Starostą. Mam nadzieję, że współpraca układać się będzie tak dobrze, jak dotychczas w kadencjach poprzednich.

Kolejnym punktem obrad był wybór wicestarosty. Starosta grodziski Marek Wieżbicki zaproponował na wicestarostę Zbigniewa Kajaka. Kandydatura ta została zaakceptowana przez radnych 14 głosami za przy 7 przeciw.

- Dziękuję bardzo kolegom i koleżankom, że wyrazili przez to głosowanie zaufanie do mojej osoby – mówił Zbigniew Kajak - Będę się starał by te wszystkie zadania powierzone mi przez Starostwo i Radę realizować jak najlepiej, by nie zawieść zaufania mieszkańców i radnych.

Po wyborze wicestarosty radni przystąpili do wyborów członków zarządu. Starosta zgłosił następujące kandydatury:

  • Zofia Owczarek, wybrana 15 głosami za przy 5 przeciw. 1 głos był nieważny
  • Krzysztof Filipiak - 15 głosów za, 6 przeciw
  • Mirosław Paciorek - 15 głosów za, 5 przeciw, 1 wstrzymujący się

Tak oto podczas I Sesji Rady Powiatu oficjalnie potwierdziła się nowa koalicja dysponująca 15, a czasami 14 głosami.

Na koniec Sesji, w związku z pełnieniem funkcji zastępcy Burmistrza Grodziska Mazowieckiego - Pan Piotr Galiński zrzekł się funkcji radnego.

Następna sesja Rady Powiatu już 4 grudnia.

Kamil Kubacki

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Rewolucja w radzie powiatu


To może Cię zainteresować: