Na ostatniej w 2015 roku sesji Rady Powiatu radni przyjęli uchwałę budżetową. Większość wydatków nie budziło wątpliwości radnych, wyjątkiem było przeznaczenie środków na drogi powiatowe, a dokładniej drogi na terenie Jaktorowa.

Budżet na rok 2016 został przyjęty przez radnych przy jednym głosie wstrzymującym się. Planowane dochody wynoszą 78 878 380,24 zł. Wydatki planowane są na kwotę 77 678 380,24 zł, z czego wydatki majątkowe to 8 222 099,00 zł. Nadwyżka budżetowa planowana jest na kwotę 1 mln 200 tyś. zł.

Najważniejsze wydatki majątkowe to:

  • Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Maz.-Józefina odc.III – 1 901 350,00 zł + 140 000,00 zł na wykup gruntów
  • Modernizacja drogi 3832 w Gminie Jaktorów – 1 250 000,00 zł
  • II etap-Rozbudowa i przebudowa ul. Armii Ludowej w miejscowości Międzyborów, ul. Jaworowej w miejscowości Henryszew, Grądy, na terenie Gminy Jaktorów – 1 200 000,00 zł
  • Rozwój gminnej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remont drogi gminnej nr 150614W ul. Głównej w Petrykozach II etap – 600 000,00 zł
  • Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Żyrardowskiej 48 na siedzibę Publicznego Ogniska Plastycznego – 600 000,00 zł
  • Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Głęboka Struga w ciągu drogi powiatowej 1517 Baranów-Holendry – 500 000,00 zł
  • Remont drogi 1503 Grodzisk Mazowiecki-Siestrzeń-Ojrzanów w miejscowości Kady i Opypy oraz ul. Paprociowej w Opypach – 450 000,00 zł
  • Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3833 Szymanów-Bronisławów we wsi Regów i Kaski – 300 000,00 zł
  • Modernizacja drogi 1507 Grodzisk Mazowiecki-lzdebno Kościelne-Boża Wola-Bramki Ludne – 300 000,00 zł

Przed przyjęciem budżetu Radny Sławomir Kamiński złożył wniosek o przeznaczenie pieniędzy przeznaczonych na modernizację drogi 3832 na projekt ul. Skokowskiego w Jaktorowie, a resztę pieniędzy na modernizację ul. Pomorskiej. - Ulica Pomorska jest strategiczną ulicą po północnej stronie Jaktorowa – mówił radny Sławomir Kamiński - w ostatnich latach przeprowadzono tam inwestycje o najwyższej wartość w powiecie. Skarb Państwa wydał na ciąg ulic od tunelu do ul. Skokowskiego przez ostatnich kilka lat ponad 40mln zł. Marnotrawstwem byłoby nie skończyć jedynego odcinka, który łączy te ulice. Nie ma tam innego objazdu. Jednym wielkim bólem tej części Jaktorowa jest ul. Pomorska i gen. Skokowskiego przy wjeździe na wiadukt – mówił. Radny zwrócił również uwagę na to, że gmina Jaktorów wyłożyła na projekt przebudowy ul. Pomorskiej 300 tyś zł i byłaby gotowa przeznaczyć na remont tej ulicy dodatkowo 1 mln złotych.

Za remontem ul. Pomorskiej przekonywała również obecna na obradach wiceprzewodnicząca Rady Gminy Jaktorów Elżbieta Idrian – Ulica Pomorska jest ulicą niezbędną i priorytetową. Mieszkańcy ul. Pomorskiej czekają od 5 lat na remont tej drogi. Do tej chwili było to niemożliwe, bo do tego roku prowadzono prace kolejowe.

Propozycja zmian w budżecie nie spotkała się z ciepłym przyjęciem zarządu powiatu. Wicestarosta Zbigniew Kajak stwierdził, że dla powiatu ważniejsza jest ul. Gen. Skokowskiego, by umożliwić dojazd mieszkańcom Jaktorowa i Baranowa do dróg wojewódzkich.

Starosta Marek Wieżbicki zwrócił natomiast uwagę na to, że ul. Pomorska w chwili obecnej, po zamknięciu jej na poziomie torów kolejowych straciła charakter drogi powiatowej. Zwrócił uwagę, że do dróg powiatowych zalicza się drogi stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą. Po zakończeniu inwestycji kolejowych i zamknięciu ulicy od strony torów kolejowych, droga ta nie spełnia powyższych kryteriów.

Po dyskusji wniosek został poddany głosowaniu. Wsparty został 4 głosami, przy 11 przeciw i 3 wstrzymujących się. Radni nie wykluczyli jednak możliwości powrotu do dyskusji na temat ul. Pomorskiej.

Niestety przy skromnych środkach na inwestycje, nie da się zrealizować wszystkich oczekiwanych przez mieszkańców prac. Z jednej strony należy przyznać, że ul. Pomorska i bardzo zniszczona przy zjeździe z wiaduktu ul. Gen. Skokowskiego, nie pozwalają mieszkańcom Jaktorowa na pełną satysfakcje z wyłożonych tam olbrzymich środków na infrastrukturę. Z drugiej strony, w chwili obecnej ul. Pomorska jest ważną drogą jedynie dla mieszkańców Jaktorowa. Utwardzona nawierzchnia jest tam jedynie na odcinku od torów kolejowych do okolic ul. Kawalerii Polskiej.


ul. Pomorska

Jeżdżąc ostatnio po terenie powiatu specjalnie przejechaliśmy ul. Pomorską. Jej nawierzchnia nie jest najlepsza, co widać na zdjęciu, ale w tym rejonie jest wiele gorszych dróg, służących mieszkańcom, zgodnie z definicją drogi powiatowej. Wystarczy przejechać się drogą pomiędzy Izdebnem Kościelnym a Cegłowem, czy ul. Gen. Skokowskiego i dalej drogą 3832 w kierunku Baranowa.

Z jednej strony satysfakcja mieszkańców z poczynionych inwestycji jest bardzo ważna, z drugiej strony należy liczyć się z koniecznością zapewnienia dojazdu mieszkańców różnych gmin do siedziby powiatu. Niestety mając ograniczone środki nie da się wszystkich usatysfakcjonować, dlatego szukanie kompromisu jest ważnym zadaniem również dla radnych. Jakie jest Państwa zdanie w tej sprawie? Czekamy na Państwa opinie w komentarzach.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: