W czwartek, 24 lipca odbyła się nadzwyczajna, ekspresowa, sesja Rady Powiatu. Radni procedowali nad dwiema uchwałami w sprawie zmian: uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej.

Radni obradowali kilkanaście minut. Zmiany w uchwale budżetowej dotyczą:

 1. Zwiększono dochody o kwotę 755 620,00 zł. Do najważniejszych pozycji należą:
  • 500 000,00 - zwiększenie dochodów z tyt. dotacji z Gminy Jaktorów na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi 4701 Henryszew-Oryszew"
  • 200 000,00 - zwiększenie dochodów z tyt. dotacji Gminy Żabia Wola na realizację zadania pn. "Remont drogi 1520 Bukówka-Suły"
 2. Zmniejszono dochody o kwotę 300 000,00 zł - Zmniejszenie dotacji z Gminy Żabia Wola na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Maz. - Józefina"
 3. Zwiększono wydatki o kwotę 3 513 092,86 zł:
  • 1 000 000,00 - Wydatki na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi 4701 Henryszew - Oryszew"
  • 610 000,00 - wydatki z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Remont drogi 1507 Grodzisk Mazowiecki - Izdebno - Cegłów - Boża Wola - Bramki Ludne w miejscowości Kozery"
  • 400 000,00 - wydatki z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Remont drogi 1520 Bukówka - Skuły"
  • 202 400,00 - zwiększenie wydatków na zakup sprzętu komputerowego, aparatu dla Stacji Dializ i aparatu do termolezji na potrzeby Szpitala Zachodniego
  • 200 000,00 - wydatki z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Remont ulicy Nadarzyńskiej w Grodzisku Maz."
  • 175 072,86 - zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. "Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej ne 1503 we wsi Kady, Opypy, Książenice"
  • 175 000,00 - wydatki na termomodernizację budynku zespołu szkół nr 2 im. Józefa Bema w Milanóku
  • 150 000,00 - wydatki z przeznaczeniem na realizację zadania "Wykonanie chodnika w m. Kraśnicza Wola"
  • 150 000,00 - wydatki z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Wykonanie chodnika w Baranowie"
  • 150 000,00 - Wykonanie windy w budynku przy ul. Dalekiej 11A
  • 125 000,00 - Wydatki na docieplenie sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. H. Szczerkowskiego
 4. Zmniejszono wydatki o kwotę 3 057 472,68 zł:
  • 2 178 729,00 - zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Maz.-Józefina odc. II"  związku z podpisaniem i rozstrzygnięciem przetargu na niższą kwotę.
  • 578 743,86 - zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. "Przebudowa mostu na rzecze Pisi Tucznej w ciągu drogi powiatowej Żabia Wola - Piotrowice (rozbiórka mostu w stanie przed awaryjnym i budowa przepustu) we wsi "Bartoszówka/Skuły" (środki własne 403 671,00, środki z Ministerstwa 175 072,86)
  • 300 000,00 - zmniejszenie wydatków w związku ze zmniejszeniem dotacji Gminy Żabia Wola na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Maz. - Józefina"

Zmiany WPF związane są z zmianami w budżecie na rok 2014. Jedynie w pozycji pn. "modernizacja osnowy wysokościowej 3 klasy na obszerze Powiatu Grodziskiego wraz z nadzorem" zmniejszeniu ulega limit w 2014r. o kwotę 22 00 zł. W roku 2015 ulega zwiększeniu o w/w kwotę.

Radni przyjęli obie uchwały jednogłośnie.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: