Mijają blisko 2 miesiące od dnia bestialskiego ataku Rosji na Ukrainę. Obywatele Ukrainy codziennie heroicznie bronią swojego kraju, a wszyscy Polacy, w tym także mieszkańcy i władze powiatu pruszkowskiego, każdego dnia niosą pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Powiat pruszkowski, zgodnie z poleceniem Wojewody Mazowieckiego, zabezpieczył łącznie 584 miejsca noclegowe wraz z wyżywieniem dla uchodźców w 10 hotelach, zlokalizowanych na terenie powiatu pruszkowskiego. Aktywnie uczestniczył w pierwszych dniach funkcjonowania Centrum Pomocy Humanitarnej Ptak w Nadarzynie: zorganizowany został m.in. transport dla uchodźców do CPH Ptak, pomoc medyczna, a nad bezpieczeństwem czuwali funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.

Zarządzeniem Nr 11/2022 Starosty Pruszkowskiego z dnia 28 lutego 2022 r. powołane zostało Powiatowe Centrum Pomocy Ukrainie, które wykonało i nadal wykonuje szereg zadań w kluczowych obszarach dotyczących pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Prowadzono także działania wspierające różnorodne, oddolne inicjatywy związane ze zbiórkami darów, zarówno dla uchodźców, jak i dla osób, które pozostały w Ukrainie.
W czasie rozmów, 25 lutego,  Jurij Prilipko, burmistrz Hostomela, poprosił o przyjęcie i opiekę dla 100 dzieci. Niestety, z powodu nasilenia działań wojennych w tamtym rejonie oraz śmierci burmistrza, organizacja wyjazdu dzieci do Polski była niemożliwa. Jedyną możliwością na niesienie realnej pomocy pozostały zbiórki rzeczowe. Zostały one zorganizowane w kilku miejscach na terenie powiatu pruszkowskiego i dzięki wielkiej ofiarności mieszkańców transporty pomocy humanitarnej były sukcesywnie dostarczane do potrzebujących w Ukrainie m.in. do Hostomela i Jaworowa nieopodal Lwowa.

Dodatkowo Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie prowadzi punkt informacyjny dotyczący ofert pracy i legalizacji zatrudnienia dla uchodźców, aktualizuje bazy pracodawców oferujących zatrudnienie wraz z wykazem konkretnych informacji o wolnych miejscach pracy. Obywatele Ukrainy mogą skorzystać z konsultacji telefonicznych i osobistych w PUP w Pruszkowie. W urzędzie zatrudniono także osobę na stanowisko pomocy administracyjnej, pełniącą obowiązki tłumacza, dzięki czemu realizowane jest tłumaczenie oświadczeń, wniosków, formularzy i informacji na język ukraiński. Dla zwiększenia zasięgu informacji Powiatowy Urząd Pracy uruchomił konto na portalu społecznościowym Facebook. Do tej pory zarejestrowanych zostało 59 osób z Ukrainy (dane z 15.04). Zawarto także pierwsze porozumienia dotyczące organizacji i finansowania robót publicznych w powiecie pruszkowskim, zostaną one zorganizowane m.in. w Szpitalu Powiatowym.

W ramach opieki medycznej w SPZZOZ Pruszkowie zorganizowano dyżury osób posługujących się językiem ukraińskim do pomocy przy świadczeniach medycznych, z których do tej pory skorzystało łącznie (porady i hospitalizacja) 139 uchodźców (dane z 14.04). W oddziale położniczym szczęśliwie urodziło się 17 (dane z 14.04) dzieci, których matki uciekły z terenów objętych wojną.

W zakresie edukacji: utworzono oddziały przygotowawcze dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych, w Zespole Szkół im. F. Nansena w Piastowie, w LO im. T. Zana i w LO im. T. Kościuszki. W klasach przygotowawczych uczy się łącznie 87 uczniów (dane z 19.04). Dzieci z Ukrainy zaproszono również do udziału w stacjonarnych zajęciach w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym i Młodzieżowym Domu Kultury. 

Bardzo ważne w powiatowych działaniach pomocowych jest skuteczne i rzetelne informowanie obywateli Ukrainy o wszelkich możliwościach pomocy, z których mogą skorzystać. W tym celu uruchomiono zakładkę na stronie internetowej powiatu pruszkowskiego, numer telefonu i dedykowany adres mailowy. Zakładka i powiatowy profil Facebook są na bieżąco aktualizowane, a publikacje umieszczane są także w języku ukraińskim. Utworzony został także punkt informacyjny w Wydziale Obsługi Mieszkańców w Starostwie Powiatowym i mobilny punkt nadawania profilu, umożliwiającego złożenie wniosków o świadczenia pomocowe (we współpracy z ZUS w Pruszkowie).

Powiat pruszkowski we współpracy z Gminą Podkowa Leśna zorganizował także wyjazd do Hagi i Bredy (Holandia) dla grupy uchodźców z terenu powiatu pruszkowskiego oraz przystąpił do programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” finansowanego ze środków PFRON. Program zakłada przyznawanie świadczeń na sfinansowanie udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych, wydawanych na zlecenie  lekarza.

Pomoc Naszym Sąsiadom zza wschodniej granicy nie byłaby możliwa bez współpracy z poszczególnymi gminami powiatu pruszkowskiego i Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, a także pracownikami służb i placówek, radnymi oraz mieszkańcami powiatu i firmami. Wszystkim zaangażowanym osobom jeszcze raz dziękujemy!

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: