Ostatnia masowa egzekucja II wojny światowej. Obława Augustowska w lipcu 1945 roku

Muzeum Dulag 121 pragnie serdeczne zaprosić 9 lipca o godz. 17:00 na spotkanie z cyklu Karty Historii w czasie którego, dyrektor Instytutu Studiów Politycznych PAN prof. dr hab. Grzegorz Motyka przybliży historię mającej miejsce w lipcu 1945 r. Obławy Augustowskiej.

W lipcu 1945 r. Armia Czerwona oraz Wojsko Polskie, podporządkowane narzuconemu przez ZSRR i zdominowanemu przez komunistów rządowi, przeprowadziły wielką operację przeczesania Puszczy Augustowskiej – dużego kompleksu lasów na pograniczu Polski, Litwy i Białorusi.  Operacja w Lasach Augustowskich objęła tereny powiatów Augustów i Suwałki, a na Litwie Łoździeje i była ostatnią operacją wojskową 3 Frontu Białoruskiego (kilka tygodni później został on ostatecznie rozwiązany). W rezultacie operacji, mającej na celu wyłapanie partyzantów sprzeciwiających się stalinowskim porządkom w Polsce, zatrzymano 7 tys. mieszkańców, z których co najmniej 592 osoby rozstrzelano bez sądu. Możemy tylko domniemywać, jaka była dokładna liczba ofiar i  gdzie znajdują się ich groby. Operacja ta, długo utrzymywana w tajemnicy, dopiero po przełomie 1989 roku stała się w końcu przedmiotem dociekań historyków. Ale kluczowe dla jej lepszego zrozumienia okazały się dokumenty ujawnione w rosyjskich archiwach już w XXI wieku.

prof. dr hab. Grzegorz Motyka – historyk specjalizujący się m.in. w tematyce polskiego ruchu oporu w okresie II wojny światowej i stosunkach polsko-ukraińskich, profesor nauk społecznych, a obecnie dyrektor Instytutu Studiów Politycznych PAN. Autor m.in.: „Wołyń ’43. Ludobójcza czystka – fakty, analogie, polityka historyczna”, „Na białych Polaków obława. Wojska NKWD w walce z polskim podziemiem 1944-1953”, współautor „Wojna po wojnie. Antysowieckie podziemie w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944-1953”.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: